SAMODZIELNOŚĆ PLUS

Samodzielność Plus dla OzN, poprzez prowadzenie własnej działalności:

‘Sprawdź czy to dla ciebie?’ 

– projekt Fundacji TPSW ze środków własnych.Cel Projektu:

– przygotowanie do Usamodzielnienia Finansowego, poprzez przygotowanie do rozpoczęcia własnej działalności przez OzN. Obecnie Kandydat nie ma możliwości, bez narażenia się na ryzyko finansowe, sprawdzenia w praktyce pomysłu na swoją działalność – chcemy dać taką możliwość. 

– Kandydat sprawdzi się w praktyce z prowadzenia firmy, pracy w niej, reklamy i pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów. Da mu to podstawę do podjęcia świadomej decyzji o założeniu/ nie założeniu własnej działalności.

– Kandydat uzyska również wiedzę o aspektach prawnych związanych z prowadzeniem własnej działalności, wyborze sposobów rozliczania się z US i ZUS, ograniczeniach wynikających z tytułu posiadanej renty oraz możliwościach znalezienia dofinansowania na założenie działalności;

– Kandydat biorący udział w Projekcie uzyska czas na załatwienie innych swoich spraw, dokończenie niezbędnego wykształcenia lub praktyk i przygotowania czy ‘doczekania’ do czasu ewentualnego otrzymania dofinansowania na działalność. Fundacja pomaga również w pisaniu wniosku o dofinansowanie.

W roku 2021 projekt jest działaniem pilotażowym, mającym na celu przygotowanie koncepcji ostatecznej oraz sprawdzenia w praktyce w/w działań; do zbadania koncepcji, w w/w wymiarze, zaprosimy próbnie jedną/dwie Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Kandydat powinien posiadać również wstępny pomysł na własny biznes oraz odpowiednie przygotowanie /wykształcenie, kursy, uprawnienia czy potwierdzone umiejętności lub zaświadczenie o nabywaniu takowych poprzez uczestnictwo w szkoleniu czy szkole/.

·     Kandydat projektu pilotażowego będzie zobligowany do złożenia raportu na koniec okresu trwania umowy, z informacjami wymaganymi przez Fundację, w celu dopracowania koncepcji projektu właściwego.  

·     Za szkody powstałe w trakcie projektu, spowodowane winą/brakiem dbałości odpowiada Kandydat. 

·     Fundacja udostępnia swoją wiedzę i zasoby, Kandydat zobowiąże się do rzetelnego przestrzegania umowy i działania na korzyść Fundacji oraz dbania o powierzone zasoby. 

·     Na mocy umowy i wypracowanych środków, Fundacja może, po obopólnej zgodzie, skierować Kandydata, w ramach Projektu, na doszkolenie lub praktykę.

Priorytet 1 – Usługi. 

Czcionka
Kontrast