SŁUPSK

 

„Otwarty Słupsk”

Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Prezydenta Miasta Słupsk:

2015:
– Przedszkole Nr 6, Wandy 3
– Przedszkole Nr 12, Koszalińska 9a
– Przedszkole Nr 32, Kasztanowa 1
– Szkoła Podstawowa Nr 4, St. Leszczyńskiego 17
– Szkoła Podstawowa Nr 6, St. Starzyńskiego 6
– Szkoła Podstawowa Nr 2, Henryka Pobożnego 2
– Szkolenie dla Pracowników Straży Miejskiej i Kierowców Autobusów Miejskich

2016:
– Gimnazjum Nr 4, Banacha 17
– Przedszkole Nr 12, Koszalińska 9a
– Szkoła Podstawowa Nr 9, Małachowskiego 9
– Szkoła Podstawowa Nr 3, Banacha 5
– Przedszkole Nr 31, Witosa 1

Czcionka
Kontrast