WARSZAWA

 

 

 

 

 

Kaleka czy COOL-awy, Warszawa”,

 W ramach projektu dofinansowanego przez m.st.Warszawa, zrealizowaliśmy Szkolenia Dzieci i Młodzieży, w następujących Placówkach:

2013:
– SP Nr 115, Okrężna 80
– SP Nr 246, Białowieska 22
– Gim Nr 145, Krasiczyńska 4/6
– SP Nr 185, T.Bora-Komorowskiego 31
– ZS Nr 69, Drewniana 8
– Gim Nr 22 I, Boremlowska 6/12
– SP Nr 52, Samarytanka 11a
– SP Nr 277, Suwalska 19
– SP Nr 173, Trakt Brzeski 18
– SP Nr 143, Al. St. Zjednoczonych 27
– SP Nr 285 ,Turmoncka 20
– SP NR 314, Porajów 3

2014:
– SP Nr 211, Nowy Świat 21a
– ZSP Nr 2, Brygadzistów 18
– SP Nr 141, Szaserów 117
– SP Nr 301 I, Brygadzistów 18
– ZSP Nr 6, S.Szobera 1/3
– SP Nr 148, Ożarowska 69
– Gim Nr 91, Kajakowa 10
– SP Nr 314, Porajów 3
– SP Nr 69, Drewniana 8
– SP Nr 340, E. Lokajskiego 3
– SP Nr 344 I, Erazma z Zakroczymia 15
– SP Nr 100, Taneczna 54/58

2015:
– SP Nr 69, Drewniana 8
– PS Nr 352, L.Teligi 3
– SP Nr 313, Jana Cybisa 1
– PS Nr 394 I, Teligi 1
– SP Nr 322, Jana Brzechwy
– PS Nr 395, Na Uboczu 9
– PS Nr 55, Cybisa 1
– Gim Nr 36, Polna 7
– SP Nr 112, Otwocka 3
– P Nr 159, Taneczna 74
– PS Nr 401, Dembowskiego 9
– Gim Nr 15, Siemieńskiego 6
– PS Nr 328, M.Dąbrowskiej 5a
– ZSP Nr 8, Kruczkowskiego 12b
– SP Nr 344 I, Erazma z Zakroczymia 15
– ZSS Nr 90, Kordeckiego 54
– PM Nr 11, St. Dubois 3
– PM Nr 81, Barkocińska 19/21
– Gim Nr 42, Twarda 8/12
– PS Nr 128, Sternhela 40
– Gim Nr 22 I, Boremlowska 6/12
– SP Nr 2, Gubinowska 28/30
– Gim Nr 117, Gubinowska 28/30
– Sp Nr 300, Gubinowska 28/30
– PS Nr 7 I, Sowia 4

2016/2017:
– P Nr 370, Umińskiego 11
– P Nr 20 I, S.Sempołowskiej 2a
– P Nr 83, St.Batorego 35
– SP Nr 4, Walerego Sławka 9
– P Nr 409, Tołstoja 2
– SP Nr 82 I, Górczewska 201
– ZS Nr 2, Gubinowska 28/30
– P Nr 48, Szaserów 119
– SP Nr 211 I , Nowy Świat 21a
– SP Nr 279, Cyrklowa 1
– P Nr 385, Związku Walki Młodych 10
– P Nr 9, Dzielna 5a
– Gim Nr 82 I, Czumy 8
– ZSS Nr 90, Kordeckiego 54
– ZS Nr 94, Krótka 1
– SP Nr 342 I, Strumykowa 21a
– SP Nr 341 I, Oławska 3
– SP Nr 209, Reymonta 25
– Gim Nr 15, Siemieńskiego 6
– P Nr 301, L.Staffa 7b
– P Nr 95, T. Korzona 2
– P Nr 94, Smoleńska 64
– SP Nr 344 I, Erazma z Zakroczymia 15
– SP Nr 343 I, Kopcińskiego 7
– SP Nr 139 , Syreny 5/7
– P Nr 286, Mandarynki 1
– SP Nr 154 I, Leśnej Polanki 63
– ZS Nr 2, Gubinowska 28

2017/2018:
– P Nr 9, Dzielna 5a
– SP Nr 92, Przasnyska 18a
– SP Nr 139, Syreny 5/7
– SP Nr 264, Majewskiego 17
– ZS Nr 48, Irzykowskiego 1a
– SP Nr 350, Irzykowskiego 1a
– SP Nr 154 I, Sprawna 35a
– SP Nr 112 I, Zaułek 34
– SP Nr 341 I
– P Nr 209 I, Deotymy 52
– SP Nr 191, Bokserska 30
– SP Nr 115, Okrężna 80
– P Nr 283, Puszczyka 6
– P Nr 182, Zofii Nałkowskiej 3
– P Nr 309 I, H.Ch. Andersena 7
– SP Nr 355, Ceramiczna 11
– SP Nr 306, Tkaczy 27
– SP Nr 341 I, Oławska 3
– PS Nr 419, Ryżowa 17
– PS Nr 412, Pala-Talekiego 8
– PS Nr 159, Wokalna 1
– SP Nr 344, Erazma z Zakroczymia 15
– SP Nr 340, Lokajskiego 3

Czcionka
Kontrast