FUNDACJA CEMEX


 

 

 

 

CEMEX, Edukacja Włączająca na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.”

Dzięki dofinansowaniu Fundacji CEMEX, w formie Darowizny na cele Edukacyjne,
udało nam się przeprowadzić szkolenia Dzieci i Młdzieży, na różnym poziomie wiekowym,
w następujących Szkołach:

Rok 2017 i 2018:

– Zespół Szkół, Borzęcin 563,
– Zespół Szkół, Przyborów 192
– Zespół Szkół, Bielcza 294A
(Szkoły są zainteresowanie kontynuacją)

 

Czcionka
Kontrast