PSY SERWISOWE

Podział:

a/ Pies Terapeuta;
b/ Pies Serwisowy Osoby z Niepełnosprawnością:
– Przewodnik Osoby Niewidomej bądź Niedowidzącej;
– Sygnalizujący Osoby chorej na Cukrzycę czy Epilepsję, a także pracujący z Osobą Niesłyszącą;
– Asystent Osoby poruszającej się na wózku lub o kulach.

Każdy Certyfikowany Pies Serwisowy musi posiadać ze sobą aktualne badania weterynaryjne i specjalną legitymację.

– Psy Serwisowe są, równocześnie,  oznakowane specjalną marynarką.
– u naszych psów, obok napisu „Nie zaczepiaj mnie, jestem w pracy”, znajduje się piktogram przekreślonej ręki, który oznacza: ‚Nie zaczepiaj/Nie dotykaj”.

Każdy pies serwisowy, certyfikowany, posiada uprawnienia do wchodzenia do miejsc użyteczności publicznej
(Ust. o Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych z 2009 roku).
– pies w trakcie szkolenia posiada takie same uprawnienia, jak pies pracujący, ale musi mieć stosowny dokument.

Czcionka
Kontrast