NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ A NIESAMODZIELNOŚĆ.

NIESAMODZIELNOŚĆ A OSOBY NAJBLIŻSZE.

MIESZKANIA WSPOMAGANE ALTERNATYWĄ DLA DPS-ów.

.


Nie każda osoba z niepełnosprawnością (nawet poruszająca się na wózku) jest osobą niesamodzielną. Duża część osób radzi sobie doskonale z podstawowymi czynnościami. Jednak nie wszystkie. Niektórzy, np. ja, wymagamy pomocy nawet przy podstawowych czynnościach jak ubieranie się, kąpiel, toaleta a nawet siadanie na łóżku – jestem więc osobą niesamodzielną.

.

W momencie braku pomocy ze strony najbliższych, zostanę skazany, jak ogromna ilość osób z niepełnosprawnością a także osób starszych, na DPS. Przygotowałem tutaj, wraz z Małgosią Radziszewską i Anitą Siemaszko, alternatywny pomysł przeciwdziałania temu zjawisku. Proponujemy stworzenie Mieszkań Wspomaganych. Pomoc opiekuńczą można zabezpieczyć na obecnych warunkach przy pomocy OPS, a docelowo chciałbym działać na rzecz powstania Asystenta Osobistego Osoby Niesamodzielnej.

.

Obecnie uważa się, że pomoc osobie niesamodzielnej powinna spoczywać na barkach najbliższych. Jeśli jednak zastanowimy się, że zajmuje ona kilka godzin dziennie lub uniemożliwia pracę w normalnych godzinach (ze względu na konieczność porannej pomocy) oczywisty staje się fakt oddawania osób niesamodzielnych bądź starszych pod skrzydła DPS-ów. Przy pomocy Asystenckiej w naszych własnych domach, mogliby oni doskonale funkcjonować.

Koszt utrzymania osoby w DPS wynosi od 2,5 do ponad 4 tys. pln!. Utrzymanie takiej osoby w jej własnym domu, ale wciągniętym do systemu mieszkań wspomaganych, jest nie tylko zdrowsze psychicznie dla tej osoby, ale i tańsze dla budżetu państwowego.

.

Konieczność stałej pomocy osobie niesamodzielnej, powoduje, że najbliższa jej osoba nie może normalnie pracować – musi wygospodarować co najmniej 2 – 3 godziny dziennie na pomoc. Powoduje to ubożenie rodziny. Co więcej osoba niesamodzielna czuje dyskomfort, że jest ciężarem i spoczywa na ‚barkach’ kogoś bliskiego. Pomoc Asystenta Osobistego umożliwi odzyskanie równowagi związkowi czy rodzinie, umożliwi normalną pracę obu stronom i sprawi, że osoba niesamodzielna będzie mogła  czuć się bardziej komfortowo psychicznie.

Jak widać zarówno powstawanie Mieszkań Wspomaganych jak chociażby powstanie funkcji Asystenta Osobistego, jest korzystne dla wszystkich stron.

..

PATRZPILOTAŻOWY PROJEKT  MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH

.

Na koniec: dlaczego Asystent Osobisty a nie Opiekunka z OPS-u? Ponieważ ta druga zmienia się dość często i nie jest wyspecjalizowana do pomocy konkretnie jednej-dwóm osobom. Asystent powinien być wskazywany przez beneficjenta a nie zlecany z urzędu. Asystent powinien pomóc nam wyrównać nasze szanse zgodnie z naszymi potrzebami, a nie tylko zabezpieczyć minimum pomocy podstawowej.

-

TPSW występuje więc z inicjatywą powołania funkcji:  ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIESAMODZIELNEJ.

_

***

Zapraszam również do zapoznania się z Mieszaniami Treningowymi, jako kolejnego stopnia w rehabilitacji. Mieszkania mają pozwolić na przystosowanie się do życia na wózku oraz ze zmniejszoną sprawnością. Mają dać czas na zmianę bądź zdobycie właściwego mieszkania, osiągnięcie maksymalnie możliwej samodzielności i ruszenie w dalsze życie.

PATRZ:  PROJEKT TRENINGOWYCH MIESZKAŃ CHRONIONYCH DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ RUCHU.

* Projekt  został opracowany przez Marka Sołtysa, ale powinien być traktowany jako część projektu dotyczącego wyżej wymienionego Projektu Mieszkań Wspomaganych autorstwa: Anity Siemaszko, Małgorzaty Radziszewskiej i Marka Sołtysa.