Notatka z pierwszego spotkania ws mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością fizyczną

- planowana budowa  na ulicy Powązkowskiej w Warszawie.

Spotkanie  odbyło się w dniu:  17 XII 2010 w Biurze Polityki Społecznej, na ul Niecałej 2 w Warszawie,  z udziałem:

-  przedstawiciela Biura Polityki Lokalowej, p. dyr. Marka Gołucha,

- przedstawicieli Biura Polityki Społecznej, pani dyr. I. Chmiel i pana J. Ponulaka,

- przedstawiciela KDS ds. Mieszkań Chronionych, pana Marka Sołtysa (Fundacja TPSW), w imieniu osób z niepełnosprawnością ruchową.

Tematem spotkania były głównie warunki techniczne jakie musi spełniać mieszkanie – na poziomie projektowym, z uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcją poruszania się i niezbędnego oprzyrządowania.

W załączeniu projekt w/w mieszkań treningowych.

Marek Sołtys

Notatka z drugiego spotkania ws mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością fizyczną

- rozpoczęta już budowa  na ulicy Powązkowskiej w Warszawie (w dniu dzisiejszym, wg informacji, poziom wylanej płyty fundamentowej).

Spotkanie  odbyło się w dniu:  25 01 2011 w UD Żoliborz  w Warszawie,  z udziałem:

- architektów/wykonawców budynku przy ul Powązkowskiej: pana Zenona Szczepańskiego – Główny Specjalista WIR, pana Wojciecha Kostrowickiego i Piotra Żochowskiego – Marbud-Invest,

-  przedstawicieli Biura Polityki Lokalowej, p. dyr. Marka Golucha i pana Leszka Babika,

- pani naczelnik Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Żoliborz Wiesława Firlej.

- przedstawicielki Biura Polityki Społecznej, pani dyr. Ireny Chmiel,

- przewodniczącej KDS ds. Mieszkań Chronionych, pani Agnieszki Dudzińskiej,

- przedstawiciela KDS ds. Mieszkań Chronionych, Marka Sołtysa (Fundacja TPSW), w imieniu osób z niepełnosprawnością ruchową.

Tematem spotkania było ustalenie warunków technicznych jakie musi spełniać mieszkanie – na poziomie projektowym, z uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcją poruszania się. Notatka architektów w załączeniu.

Została przedstawiona decyzja, że mieszkanie będzie zawierało 5 indywidualnych pomieszczeń (pokój z przedsionkiem i łazienką), ogólne duże pomieszczenie ‘kuchnio-jadalnia z łazienką’, pomieszczenie techniczne ‘składzik’ i pomieszczenie administracyjno-biurowe. Plan w załączeniu.

Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się po wniesieniu poprawek na plan architektoniczny.

Marek Sołtys

ps. przyjęto plan mieszkania wg pomysłu Marek Sołtys.

W załączeniu uwagi: