Mimo remontu na emilii plater pozostawiono przejście dla pieszych z kraawężnikami – nie mamy możliwości pokonania wózkiem – zmusza nas to do poruszania się ulicą. Mimo obietnic tak jest już drugi rok…
Również dwa przejścia zrobione mają podjazdy w wysokości 8-10 cm zamiast dozwolonego uskoku 2 cm. Jedno miejsce, przy Złotej, zreperowano – drugie, przy przystanku nr 20 – nie.. Jak długo mamy być narażani na niebezpieczeństwo i błoto spod kół?

2010 – remont nawierzchni, odnowiona i elegancka

2010 – stworzone nowe utrudnienia dla osób z wózkami i na wózkach oraz ograniczenia dla osób na wózkach

2010 -tymczasowe przejście dla pieszych niedostępne dla wózkowiczów (obok Dw.Centralnego)

WNIOSKUJEMY O PRZYSTOSOWANIE KRAWĘŻNIKÓW NA TYM PRZEJŚCIU I POZOSTAWIENIE GO JAKO STAŁE.

 
Zobacz artykuł na gazeta.pl
 
 

.

16 VI 2011 DZIĘKUJEMY  ZA ZLIKWIDOWANIE, PO NASZEJ INTERWENCJI (Z ZIELONYM MAZOWSZEM), WYSOKIEGO KRAWĘŻNIKA NA SKRZYŻOWANIU EMILII PLATER I ULICY ZŁOTEJ

2012-10-30 Postanowiono kilka miesięcy temu, że przejście tymczasowe na Emilii Plater zostanie pozostawione jako przejście stałe.  Kiedy zostanie przystosowane dla nas? Jesienią przemykanie się między samochodami, chlapanie błotem spod kół samochodów nie napawa nas optymizmem. Jest to dyskomfortowe i po prostu niebezpieczne.

Co więcej, krawężnik przy przystanku nr 20 na Emilii Plater nie został poprawiony, mimo, że ma 8-9 cm a nie 2 jak nakazują przepisy (poniżej). Panie ZDM-ie – Kiedy pozwolicie nam korzystać z tej ulicy tak jak innym, sprawnym ludziom?

.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-99-43-430

Rozdział 8, artykuł 45, ustęp 10:

„W wypadkach uzasadnionych dopuszcza się na chodniku progi inne niż stopnie schodów, jeśli ich wysokość nie jest większa niż 2 cm.”

 

„Warszawa nie wyklucza”.