Przedstawiamy miejsca przyjazne osobom na wózkach, polecamy jednocześnie Niepełnosprawnik – bazę miejsc dostępnych, z którą współpracujemy.

Przedstawiamy miejsca i instytucje, które można/nie można polecić z różnych przyczyn, a także nasze audyty.

Miejsca, które są dla nas niedostępne można znaleźć w Mapa Barier (SISCOM), z którą współpracujemy.

 

 

 

 

.

.

.

.

Miejsca przyjazne osobom poruszającym się na wózkach (udostępnione albo własnym sumptem albo korzystając z zaproponowanych ramp) – rekomendujemy naszą ‘zieloną nalepką’. Miejsca są oznaczone jako ‘dostępne”, z zastrzeżeniem. że nie wszystkie posiadają przystosowane wc.

Odwiedzajcie je, bo mamy tam przyjazne osoby z otwartymi umysłami na europejskim poziomie. Zapraszamy do korzystania z nich.