Co się zmieniło w ZOO od ubiegłego roku?

1. umocowano na sztywno drzwi do akwarium – wjazd wózkiem jest dużo łatwiejszy. Drzwi będą używane jedynie w okresach zimy. (pawilon 3 – mapa)
2. usunięto kręgi drewna w pawilonie ‚bezkręgowców’ i usunięto ściółkę z ziemi. Możliwy jest bezproblemowy wjazd. W zimie może pojawić się ściółka, ze względu na ochronę termiczną, ale kręgi nie wrócą. (pawilon nr 15)
3. pojawił się bardzo przyzwoity podjazd w żyrafiarni (z drugiej strony poręczę pomagające wjechać)

Dziękujemy za te zmiany, prosimy o dalsze.

Niestety nie udało się zlikwidować problemu z:
- wejściem do ‚krokodyli’ (schodki – pawilon nr 13, herpetarium)
- mapką o dostępnych wc i trasie do zwiedzania z wózkami (w kilku miejscach schodki, np przy wielbłądach – oczywiście lepszy byłby przy nich podjazd po łagodnych schodkach) oraz o miejscu do przewijania dzieci (które jest w hipopotamiarni – pawilon nr 16)
- kilkoma krawężnikami na głównej ulicy, np przy wybiegu tygrysów i lwów – nie ma jak zjechać z krawężnika na ulicę aby przejść na drugą stronę bez dalekiego spaceru.

Główna ulica ma być (w planach) modernizowana, niemniej mam gorącą nadzieję, na wcześniejsze 2 – 3 obniżenia krawężników.

Reasumując:
niewiele potrzeba aby Zoo stało się zupełnie dostępnym miejscem, mam nadzieję, że niedługo tak się stanie. Zapraszam na obejrzenie zdjęć pokazujących plusy i minusy (stan na 2011-06-08)