W pawilonie z gadami jest basen z krokodylem. Nie mamy do niego wjazdu – na drodze stają 3 schody. Ponieważ obecna przebudowa pawilonu nie wchodzi w grę (może kiedyś…), proponujemy 2 rozwiązania:
1. rampa typu Roll-A-Ramp, przenośna.
problemem jest dość mało miejsca i stromizna, ale przy pomocy i w asyście osoby drugiej wjechać się da.
2.Konstrukcja na jednym z wejść do ‚krokodyla”, podnosząca poziom podłogi, i z rampą zjeżdżającą na bok. Tu jednak minusem jest wąski korytarzyk (barek). Patrz rysunek.
3. (nie polecane) podnośnik przyschodowy – drogi! i zawodny!