2010-09-15:  pismo  TPSW złożone na ręce Dyrektora ZOO, Pana Andrzeja Kruszewicza:

o

Od wielu lat warszawskie ZOO jest miejscem przyciągającym turystów i mieszkańców. Warszawa staje się miejscem coraz bardziej europejskim, a co za tym idzie. dostępnym również dla osób poruszających się na wózkach czy z wózkami (matki z dziećmi).

Od ponad 30 lat poruszam się na wózku i obserwuję zachodzące zmiany w ZOO. Cieszę się, że nowo powstałe miejsce dla rekina i hipopotamów jest nie tylko atrakcyjne ale i pozbawione barier. Niestety inne miejsca są dla nas trudne albo niedostępne.

Zwracam się z gorącą prośbą o podjęcie działań mających na celu udostępnienie ZOO także ludziom na wózkach. Ze swojej strony służymy pomocą. Jestem gotów umówić się kilkakrotnie na spotkania i  zastanowić bardzo szczegółowo co i w jaki sposób można zmienić w poszczególnych miejscach. Obecnie załączam wstępnie opracowane miejsca z barierami i pomysłami ich likwidacji. Na naszym portalu temat jest pokazany w filmach.

Podstawowym jednak pytaniem jest czy znajdziemy zrozumienie naszych problemów i czy Dyrekcja ZOO jest zainteresowana włączeniem się do działań przeciw dyskryminacji osób mających problemy z poruszaniem się czyli w akcję przeciw wykluczeniu.

Licząc na przychylność,

Z poważaniem,

/- Marek Sołtys -/

załącznik:

1. akwarium

- bardzo ciężkie drzwi wejściowe i wyjściowe

* możliwość zastąpienia ich np. automatycznie otwieranymi lub lekko działającymi

2. ptaszarnia

+ jest wc!

- bardzo stromy podjazd w hali wolnych lotów (ale do przeżycia jeszcze)

* możliwość zmniejszenia pochylenia

3. słoniarnia

+ super dla nas: rampa, restauracja z windą !

4. pawilon płazów i gadów:

Porażka

a/węże na piętrze

- brak podnośnika lub windy

b/ 3 stopnie do pomieszczenia z krokodylami

  • zmniejszenie baru i zrobienie podjazdu- pochylni z lewej strony w kierunku gablot
  • lub zmniejszenie baru i rampy na wezwanie

c/ 3 stopnie na pomosty zewnętrzne

  • podjazd-pochylnia lub rampa na wezwanie u pracownika pawilonu (na dzwonek)

5. bezkręgowce

tragiczny ciąg komunikacyjny

* kręgi drewna powinny być umocowane na stałe i zatopione np. w betonie (bez szpar) – obecnie jest to niebezpieczne dla wózkowiczów i osób chodzących możliwość skręcenia nogi)

* możliwość zrezygnowania z ścieżek wysypanych korą na wybetonowane np. imitujące skalną ścieżkę (ale twarde w miarę równe podłoże)

6. ‘żyrafiarnia’

- wejście z podjazdem jest często nieczynne (zamykane)

7. ‘rekiniarnnia’

+ rewelacja, miejsce dostępne

8.  gorylarnia

- mejsce byłoby fantastyczne gdyby nie obniżone ‘galerie’ widokowe w pawilonie uniemożliwiające nam obserwację

* szklany pomost chociaż w jednej z galerii umożliwiający podjechanie bliżej

Propozycje:

  • mapka z rozmieszczonymi wc dla osób na wózkach i matek z dziećmi
  • oznakowanie (np. strzałkami, trasy którędy iść aby nie trafiać na schodki – np. przy kopytnych)
  • zwrócenie uwagi na dostępność punktów gastronomicznych (krawężniki, stopnie do stolików np. przy żyrafiarni)

ODPOWIEDŹ NA W/W PYTANIA, WNIOSKI, PROPOZYCJE, ITD – NA GŁÓWNEJ STRONIE O ZOO

O

==================================================================================

mail 2010-08-31

Szanowny Panie Dyrektorze.

Chciałbym się z Panem spotkać i porozmawiać o dwóch sprawach:
1. dostępności zoo dla osób poruszających się na wózkach:
- drzwi w akwarium
- pawilon z gorylami
- pawilon z krokodylami i wężami
- pawilon z bezkręgowcami
- itd
- nasza propozycja, m.in wydanie planu (umieszczonego przy wejściu do zoo) z pokazanymi dostępnymi wc na terenie ogrodu i opisem dostępu do niektórych zwierząt kopytnych   kopytnych (tam gdzie są schody i należy dojeżdżać naokoło)
.
2. dostępności zoo dla wózkowiczów z psami asystującymi:
19 czerwca 2009 wyszła ustawa umożliwiająca nam, osobom na wózkach poruszającym się z psami asystującymi, na dostęp do wszelkich obiektów użyteczności publicznej – a więc również i zoo. Chciałbym jednak poruszyć tę kwestię z panem, ponieważ prawo mamy, ale chciałbym zadbać też o komfort zwierząt na terenie zoo. Może warto zorganizować jakąś akcję ‚asymilującą’, zapoznawczą – nie wiem, Pan jest fachowcem i polegam na Pana doświadczeniu.
Kiedy mógłbym się z Panem spotkać?
Z poważaniem, /…/
NA W/W MAIL OTRZYMAŁEM ODPOWIEDŹ, SPOTKANIE UMÓWILIŚMY NA 15 WRZEŚNIA 2010 O 11.oo NA TERENIE ZOO