STANOWISKO Nr 2

Klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie wybudowania dwóch wind na Most Poniatowskiego dla osób mających trudności z poruszaniem się i niepełnosprawnych.

***

Stolica staje się powoli miastem przyjaznym dla osób starszych i niepełnosprawnych. Niestety nadal jest wiele miejsc, gdzie występują ogromne utrudnienia, które wykluczają osoby niepełnosprawne i seniorów z normalnego życia miasta. Jednym z takich miejsc jest wejście na przystanki komunikacji miejskiej zlokalizowane na Moście Poniatowskiego nad Aleją 3 Maja. Droga po schodach na poziom drugiego piętra, a następnie już po kolejnych schodach bezpośrednio na dwa przystanki tramwajowe i jeden autobusowy jest ogromnym wyzwaniem, dla każdej osoby nie w pełni sprawnej. Należy dodać, że osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich są całkowicie pozbawione możliwości korzystania z przystanku autobusowego w stronę Pragi Południe.

-

Należy również pamiętać, że planowana budowa drugiej linii metra na Powiślu spowoduje czasowe utrudnienia w korzystaniu z ulicy Tamka i Mostu Świętokrzyskiego, trwające około dwóch lata, co wpłynie na okresowe zwiększenie utrudnień w ruchu miejskim. Klub radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Dzielnicy Śródmieście, mając na uwadze problemy osób starszych i niepełnosprawnych, wnosi o rozważenie wprowadzenia szczególnych rozwiązań w rejonie Mostu Poniatowskiego.

-

W związku z powyższym Klub radnych Platformy Obywatelskiej Rady Dzielnicy Śródmieście  zwraca się do władz m. st. Warszawy o rozważenie możliwości wybudowania dwóch wind:

·         jednej  przyschodowej dojeżdżającej pod Most Poniatowskiego,

·         drugiej bezpośrednio na Most w okolicach przystanku autobusowego w stronę Pragi Południe.

-

Wybudowanie wind ułatwi osobom starszym i niepełnosprawnym dostęp do przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych na Moście Poniatowskiego. Windy te zdaniem Klubu radnych PO, powinny zostać uruchomione jak najszybciej i funkcjonować przynajmniej do czasu oddania do użytku mieszkańców Śródmieścia stacji metra Powiśle.

-

UZASADNIENIE

Za wnioskiem o wybudowanie wind przemawiają m.in. następujące argumenty:

  1. 1. Od 2011 roku na okres dwóch lat zostanie miejscami znacznie ograniczona komunikacja w rejonie ul. Świętokrzyskiej i ul. Tamka, przez co zostanie czasowo pogorszona funkcjonalność komunikacyjna Mostu Świętokrzyskiego.
  2. 2. Remonty kładek pieszych nad ciągami ulic w Warszawie standardowo uzupełniane są, w ostatnim okresie, o windę przyschodową lub hydrauliczny podnośnik, które są znaczącą pomocą w komunikacji dla osób niepełnosprawnych.
  3. 3. Windy oprócz ułatwienia poruszania się dla osób niepełnosprawnych będą służyć również osobom starszym oraz pomagać w przewożeniu wózków dziecięcych.
  4. 4. Wybudowanie wind leży w szeroko pojętym interesie społecznym, a jednocześnie zmniejsza niedogodności dla starszych mieszkańców Powiśla w okresie budowy drugiej linii Metra.

-

W załączeniu przekazujemy zdjęcia schodów prowadzących na przystanki komunikacji miejskiej na Most Poniatowskiego oraz dwie mapy precyzujące omawiany w stanowisku obszar.

-

Do wiadomości:

- Pana Jacka Wojciechowicza – Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy,

- Pani Grażyna Lendzion – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.