- dojście na poziomie chodnika: należy ułożyć nawierzchnie dotykowe (żółte płyty z guzami wraz z czarnymi kostkami brukowymi dającymi kontrast) informujące o umiejscowieniu wejścia do dźwigu w chodniku (o szerokości 0,80m±0,02) oraz bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi dźwigu (o szerokości 0,40m±0,01), nachylenie dojścia max. 3%

- dźwigi osobowe:  drzwi wejściowe powinny być rozsuwane automatyczne i zaznaczone poprzez obramowanie strefy przechodzenia pasem szerokości 0,10m koloru żółtego, jeśli drzwi wejściowe są przezroczyste powinny być oznaczone na wysokościach 0,80-1,10m oraz 1,4-1,7m pasami dwubarwnymi żółto-czarnymi o szerokości po 0,10m każdy (żółty w środku), jeśli są ze szkła szczególnie w strefie przypodłogowej powinno ono być nietłukące się; kasety wezwań z przyciskami wezwań oraz kasety dyspozycji z przyciskami dyspozycji powinny być umieszczane na wysokości 0,90-1,20m od podłogi konsekwentnie w jednym miejscu (np. zawsze z prawej strony dla wchodzącego) i kontrastować z tłem, przyciski powinny być klawiszowe nie sensorowe (!!!) wystające poza powierzchnię kaset, powierzchnia przycisków może być lekko zakrzywiona (wystająca) ku dołowi w kierunku kabiny, przyciski muszą oznakowane pismem Brajla bezpośrednio na przyciskach lub obok, przycisk kondygnacji poziomu podstawowego (proponujemy poziom przejścia podziemnego) dodatkowo wyróżniony, system przywoływania oraz sterowania dźwigiem powinien realiz0owac polecenia tylko po naciśnięciu (nie ciągłego trzymania) przycisku; w kabinie powinny być zamontowane poręcze o przekroju koła i średnicy 30-40mm na wysokości 0,90m od podłogi kabiny; dźwig powinien podawać informacje głosem o otwieraniu/zamykaniu się drzwi oraz nr/nazwie: poziomu/peronu;

(dźwig osobowy powinien być zgodny z Normą PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów-Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych);

Dodatkowo powinien posiadać:

- kabina zabudowana (dla uniknięcia kontaktu ze ścianami)

- monitoring wewnątrz kabiny (dla zapobiegania spaniu, zanieczyszczaniu oraz dewastacji),

- opcję zjazdu awaryjnego na poziom podstawowy na wypadek awarii (dla ewakuacji osób na wózkach inwalidzkich)

- udźwig min. 400 kg (osoba niepełnosprawna na elektrycznym wózku inwalidzkim oraz opiekun)

- do rozważenia: wyłączanie i zamykanie urządzeń na noc (w celu uniknięcia dewastacji)

opracowali: mgr inż.Krzysztof Kaperczak i mgr inż. Michał Czerniak

——————————————————————————————————————————————–

(marek sołtys – tpsw):

  • przyciski przywołania i kasety wezwań na najniższej dopuszczalnej wysokości: (osoby niższe, osoby o słabych rękach nie sięgają do obecnych przycisków)
  • umieszczenie przycisków na kasecie: ‚zero’ wyżej, ‚minus jeden’ niżej – alternatywnie (co bardzo mocno polecamy) zastąpione graficznie strzałką w górę lub w dół (osoby starsze, osoby niewidome, ‚trudniej’ kojarzące)
  • fotokomórka niżej – na wysokości stopek wjeżdżającego wózka (unikanie zamykania drzwi podczas wjeżdżania)
  • jeśli pozwalają na to warunki – przedłużenie kabiny windy! Nie mieszczą się wózki akumulatorowe z nierozkładanymi podnóżkami (najczęściej występujące, oraz z większymi kołami przednimi.

Zdecydowanie oprotestowałbym ostatni punkt – zamykanie kabin na noc – rondo Dmowskiego jest nie tylko wejściem do tramwajów i metra ale przejściem w kierunku dworca centralnego – zamykasz nocną drogę wózkowiczom. To dyskryminacja, chyba, że zamkniesz całe przejście pod rondem również dla chodzących! :) pod resztą mogę się w pełni podpisać.