Warszawa, 8.04.2010. Konferencja Fundacji MaMa i TPSW. Raport i wnioski. Fragment dotyczący Metra Warszawskiego.

Spotkanie rozpoczęliśmy od spaceru po Dworcu Centralnym. Pokazaliśmy dziennikarzom i gościom w czym tkwi problem osób poruszających się z wózkami i na wózkach.

Konferencja odbyła się w pobliskich Złotych Tarasach. Gospodarzem i organizatorem konferencji była fundacja ‘MaMa’, TPSW zostało zaproszone do przedstawienia swojego zdania i pokazania filmów o dworcach.

Na potrzeby kampanii powstały raporty dotyczące problemów poruszania się z wózkiem i na wózku po terenie głównie Warszawy.

o/…/

o3. Metro – Osoby na wózkach inwalidzkich zwracają uwagę, że poziom wagonów metra jest niedostosowany do poziomu peronu (zwłaszcza wagony typu 81 – rosyjskie), co często uniemożliwia wjazd do wagonu. Wagon metra jest oddalony od platformy stacji, co stwarza niebezpieczeństwo dla osób niedowidzących, poruszających się z laską lub o kulach i dla małych dzieci.

TPSW: – Najtrudniejszymi stacjami (odstępy między wagonem metra a peronem) jest Politechnika i Dworzec Gdański – powinny być one udostępnione za pomocą ramp. Również pozostawia wiele do życzenia nieprzemienne kursowanie składów nisko- i wysoko- podłogowych. Poza tym Metro oceniamy bardzo pozytywnie – zarówno wagony Alstom, jak również ubikacje, windy i dostęp do obiektów metra.

***

TPSW występuje do Metra Warszawskiego, od 2 lat, o naprzemienne puszczanie składów typu Alstom (niskopodłogowe) i 81 (wysokopodłogowe) oraz rozwiązanie dostępu do wagonów na stacji Politechnika i Dworzec Gdański za pomocą ramp przenośnych obsługiwanych przez obsługę stacji. Obecnie mają się odbyć rozmowy między Dyrekcją Metra a nami pod ‚okiem’ Ratusza. W rozmowach bierze udział również Integracja i chcemy zaprosić jeszcze osoby z dysfunkcją wzroku.

o

Rzecznik PKP S.A. Michał Wrzosek powiedział: - Zdajemy sobie sprawę, że dworce nie są przystosowane dla wózków. Wkrótce zaczną się remonty na Centralnym, Wschodnim i na Dworcu Stadion. Absolutnym priorytetem będzie likwidacja barier. – Zapewnił, że raporty nie trafią na dno szuflady.

Miło by było usłyszeć takie słowa od Dyrekcji Warszawskiego Metra.

TPSW ponownie zgłosiło swój akces do prowadzenia (z wszystkimi zainteresowanymi) wszelkich konsultacji dotyczących osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach.

*