Warszawa, dnia ……………….

LU-21/………………./10

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy chciałby Państwa zachęcić do podjęcia działań zmierzających do dostosowania najmowanego przez Państwa lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczególnie po remoncie ulicy, takie udogodnienia wydają się być uzasadnione, aby zyskała ona całkowicie nowy wizerunek i stała się bardziej przyjazna także osobom niepełnosprawnym.

Pragnę poinformować, że przepisy prawa miejscowego określone w Uchwale nr LVI/1668/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 maja 2009r. oraz Zarządzeniu nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009r. przewidują możliwość rozliczenia w trakcie najmu części udokumentowanych nakładów poniesionych przez najemcę na przystosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie uzgodnionym z wynajmującym. W celu uzgodnienia zakresu prac należy wcześniej wystąpić z pisemnym wnioskiem do ZGN (ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa).

Przywołane przepisy przewidują możliwość rozliczenia ww. nakładów do wysokości sześciomiesięcznych opłat czynszowych w okresie 5 lat. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu: ………….

Rozwiązaniem tanim i wygodnym jakie możemy Państwu zasugerować są rampy przenośne (lub szyny). Oto ich zalety:

  • · rampa przenośna nie narusza konstrukcji budynku – nie wymaga więc zgody właściciela budynku ani konserwatora zabytków,
  • · decyzja o zakupie rampy nie powoduje konieczności przeprowadzenia remontu, itd – od razu po zakupie jest gotowa do użycia,
  • · rampa może być używana w kilku miejscach – również do „letnich” ogródków usytuowanych na podestach,
  • · rampa może być przechowywana na zapleczu, za ladą, itd i może być udostępniana osobie potrzebującej „na żądanie”.

Pomoc w przystosowaniu lokalu (porady jak i gdzie zakupić rampy) zadeklarował Pan Marek Sołtys i Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza. Efektem jego działania są np. rampy na Krakowskim Przedmieściu. Wszelkich informacji w tej sprawie można uzyskać pod nr telefonu (+48) 512269324 lub e-mail: tpswpresents@gmail.com.