W dniu 16 XI 2010 spotkaliśmy się z Panią Hanną Gronkiewicz-Waltz, obecnym Prezydentem Warszawy, kandydującą z ramienia PO. Zgodnie z uzgodnieniami (patrz obok) spacer przełożyliśmy na termin po wyborach. Pani Prezydent odwiedziła nas na konferencji dotyczącej poruszania się wózkiem (osoby z niepełnosprawnością) oraz z wózkiem (mamy z dziećmi) -organizowanej przez fundację TPSW oraz fundację MaMa. Przedstawiliśmy jej problemy obu środowisk, zwróciliśmy uwagę na bolączki i problemy. Głos zabierali również goście z sali. Ożywiona dyskusja o podnośnikach przy kładkach nad ulicami, barierach zajęła więcej czasu niż się spodziewaliśmy.

Z sali padło też pytanie o osoby niewidome i oznakowanie peronów metra, Pani Prezydent wyjaśniła, że wszyscy czekają z decyzją na Ministerstwo Infrastruktury, które nie może uporać się z tym problemem już od kilku lat. Pozostaje czekać nadal?

TPSW zaproponowało ponadto utworzenie w Warszawie funkcji pełnomocnika – ale nie tyle o funkcji osoby opiniującej, tylko zatwierdzającej oddawane obiekty i środki transportu. Uważam, że taki pełnomocnik, złożony z trzech osób: niewidomej, głucho-niemej i niechodzącej, byłby najlepszym reprezentantem środowiska. Czy nasz wniosek ma szansę na zaistnienie?

Dziękujemy Pani Prezydent za przybycie oraz wyczulenie na sprawy osób z niepełnosprawnością. Mamy wszyscy nadzieję, że niezależnie od wyników wyborów, możemy liczyć nadal na współpracę w tej kwestii, jak było do tej pory. Mamy nadzieję, że problemy o których dzisiaj mówiliśmy, problemy o których napisaliśmy w raporcie – nie zostaną na dnie szuflady, ale przyczynią się do prac na rzecz naszego pełniejszego uczestnictwa  w życiu naszego miasta i dostępie do jego dobrodziejstw.