2011-05-31

A jednak można było coś zrobić!

***

Uchwalona została ustawa o dostosowaniu wyborów do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Umożliwi ona osobom niewidomym używanie podczas głosowania nakładek na karty do głosowania z alfabetem Braille’a.

Ponadto ustawodawca zapewnił osobom niepełnosprawnym prawo głosowania korespondencyjnego. Do tej pory prawo takie przysługiwało wyłącznie osobom przebywającym za granicą.

Ponadto ustawa zmienia przepisy ułatwiające głosowanie osobom niepełnosprawnym przez pełnomocnika. Zgodnie z ustawą 30 procent lokali wyborczych będzie musiało być przystosowanych do potrzeb ON.

Jednocześnie Sejm RP odrzucił poprawki związane z wykreśleniem z ustawy możliwości głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika.

Ustawa nakłada na Państwową Komisję Wyborczą zamieszczenia na stronie internetowej informacji o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym. Na żądanie PKW będzie musiała również przekazać taką informację zainteresowanej osobie, w afabecie Braille’a.

Ustawa ma wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zmiany mają obowiązywać podczas najbliższych wyborów parlamentarnych. Ustawa trafi teraz do izby wyższej parlamentu.