Szkolenia niwelujące bariery mentalne między osobami pełnosprawnymi a z niepełnosprawnościami,
a także uczące sposobów porozumiewania się i pomocy im.
Program budowania wiedzy o różnych niepełnosprawnościach w formie Edu-Warsztatów
(forma pozawykładowa, z aktywnym udziałem uczestników)
*poniżej zawartość programu merytorycznego  dla młodzieży i dzieci.

 

 

Program warsztatów dla dzieci

 • książka o psie asystującym i dziewczynce na wózku, pozostawiana w przedszkolu do czytania, podpisana przez autora
 • temat osób niewidzących i niesłyszących, ćwiczenia z laską i rozpoznawanie osób/przedmiotów
 • temat osób na wózkach, jazdy i ćwiczenia na wózkach – problem ‚krawężnika‘ i ćwiczenia uczestników
 • temat psów dla osób niewidomych i na wózkach, pokaz pracy na żywo
 • rysowanie kółeczek osłaniających szprychy w wózkach dziecięcych – uwrażliwienie

 


 

Program warsztatów dla młodzieży.

 • temat osób z problemami:
  1. Sensorycznymi
  2. chorób rzadkich, intelektualnych, społecznych (Gimn.) – (70% niepełnosprawności jest niewidoczne)
  3. ruchowych, osoby niesamodzielne, starsze
 • stereotypy stygmatyzujące
 • zagrożenia i zabezpieczenie się przed zrobieniem sobie i innym krzywdy
 • wejście w rolę OzN: Info – jak możemy pomóc innym – sami, w organizacjach, wolontariat
 • jazdy na wózkach po torach przeszkód
 • pokonywanie przeszkód z laską i zasłoniętymi oczyma
 • porozumiewanie się z niesłyszącym
 • rozpoznawanie rzeczywistości jako głuchoniewidomy
 • rola psów pracujących z OzN wykład i ćwiczenia, pokaz pracy psa na żywo
 • filmy własnej produkcji promujące aktywne OzN, zdjęcia
 • materiały drukowane o projekcie, m.in.: prawo jazdy na wózek i laski plus możliwość materiałów powierzonych


 

Od szkoły/przedszkola wymagamy

 1. dostępu do sali gimnastycznej bądź dużej świetlicy, gdzie zmieści się swobodnie:- nasza scenografia z podjazdami, wózkami, itd. – patrz zdjęcia- uczestnicy (do 25 przedszkolaków, oraz do ok 50 uczniów szkół)
 2. Do sali powinien być dostęp dla osoby poruszającej się na wózku (leader), więc max 4 schodki (mamy podjazdy przenośne).
 3. Na sali musi być dostęp do sprawnego kontaktu (gniazdka elektrycznego) – podczas warsztatów przewidujemy emisję materiałów filmowych.
 4. Pomocy (szkoły) 2-ch/3-ch uczniów-wolontariuszy do rozstawienia scenografii (na 45 min przed rozpoczęciem pierwszego warsztatu)
 5. Ustawienia przez dyrekcję/pedagoga grup przychodzących na warsztaty:- przedszkole i klasy młodsze szkolne: jeden warsztat to jedna grupa bądź max do 25 dzieci- szkoła, klasy starsze, tj od 5, : jeden warsztat to dwie klasy bądź max 55-60 osób
 6. Podczas zajęć powinien znajdować się co najmniej jeden nauczyciel bądź wychowawca.