W szkoleniach udział wzięły:

6 września – Przedszkole w Turzanach,

7 września – Szkoła Podstawowa w Tupadłach,

8 i 9 września – Gimnazjum w Sławęcinku.