VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH
10 – 17 września 2011

VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (VI OFIP) odbędzie się w Warszawie w dniach 10 – 17 września 2011 r. Składać się będzie z dwóch części – konferencji oraz Tygodnia Obywatelskiego zakończonego Piknikiem Organizacji Pozarządowych. Podobnie jak w latach poprzednich, koordynatorem VI OFIP-u jest Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.

OFIP to największe w Polsce spotkanie osób zaangażowanych w działalność obywatelską i pozarządową. Odbywa się cyklicznie i służy integracji środowiska oraz wymianie doświadczeń. Dwudniowa konferencja to przestrzeń do rozmowy o najważniejszych problemach sektora i wypracowania wspólnych rozwiązań. Tydzień Obywatelski jest okazją do pokazania dorobku i różnorodności organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich. Finałem Tygodnia jest wielki Piknik Organizacji Pozarządowych z całej Polski na Krakowskim Przedmieściu. Podobnie jak w poprzednich edycjach, do wspólnego świętowania zaprosimy wszystkich warszawiaków i turystów.

KONFERENCJA 16-17 września 2011
Konferencyjna część Forum odbędzie na terenie Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, patronat nad tym wydarzeniem objęła Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska – Macukow. Szacujemy, że w spotkaniu weźmie udział ok. 800-1000 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski.

Pierwszego dnia konferencji zostaną poruszane kwestie dotyczące całego sektora pozarządowego i organizacji działających w konkretnych obszarach tematycznych (branżach). Będziemy rozmawiać o tematach związanych z uregulowaniami prawnymi, kwestiami finansowania, relacjami z samorządem i administracją centralną, ale także nie zabraknie dyskusji o standardach usług, poziomie federalizacji czy profesjonalizacji działań. Drugiego dnia odbędą się sesje, warsztaty i bardziej kameralne spotkania, których pomysłodawcami są poszczególne organizacje pozarządowe.

TYDZIEŃ OBYWATELSKI 10-17 września 2011
Podczas Tygodnia Obywatelskiego, organizowanego we współpracy z Miastem st. Warszawa, chcemy pokazać stolicę jako miasto aktywne, pełne inicjatyw i przedsięwzięć obywatelskich oraz zachęcić mieszkańców do włączenia się w te działania.

Tydzień Obywatelski ma formułę otwartą, na którą złożą się rozmaite wydarzenia przygotowywane przez warszawskie organizacje, w tym m.in.:
-wystawy uliczne,
-rowerowa gra miejska o warszawskich tradycjach społecznikowskich,
-spotkania w kawiarniach obywatelskich – wydarzenia odbywające się w warszawskich kawiarniach, które w zależności od tematu i pomysłu organizatorów przyjmą formę dyskusji, debat, wystaw, projekcji filmowych, warsztatów, koncertów oraz happeningów

Tydzień Obywatelski zakończy się Piknikiem Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się na Krakowskim Przedmieściu w sobotę 17 września. Podczas imprezy około 80 organizacji pozarządowych z całego kraju będzie miało możliwość zaprezentowania swojej działalności i włączenia odwiedzających Piknik w prowadzone pokazy, warsztaty, happeningi i pokazy teatralne, a także zachęcenia do podejmowania inicjatyw obywatelskich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ofip.org.pl

VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych | ul. Bracka 20a, 00-028 Warszawa | tel.: 22 100 55 89 | fax/tel: 22 378 39 www.ofip.org.pl