Europejski Pawilon Wolontariatu 2011. – 1 IX 2011, Warszawa

Organizator: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

11.00-18.00 „Doświadcz autyzmu”
CUBE instalacja sensoryczna przygotowana przez Fundację Synapsis. Dzięki tej niezwykłej ekspozycji zwiedzający będą mogli przekonać się jak odbierają świat osoby z autyzmem.
14.00-18.00
gra miejska „Miasto głuchych” przygotowana przez łódzki oddział Polskiego Związku Głuchych (gra realizowana poza Pawilonem)
15.30-16.00
Występ teatru niepełnosprawnych aktorów„Radwanek” fundacji „Mimo Wszystko”
11.00-18.00
Prezentacja systemu komunikacji niewerbalnej – tłumacz języka migowego on-line- firma Akcustica.MED

Spotkanie z wolontariuszami z organizacji pozarządowych
10.00 – 18.00
1. Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza
2. Fundacja TUS
3. Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”
4. Fundacja „Vis maior”
5. Fundacja „Pies przewodnik”
6. Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej.
7. Fundacja Audiodeskrypcja
8. Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
9. Fundacja „Synapsis”
10. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
11. Związek Harcerstwa Polskiego
12. Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”
13. BPPW Centerko
14. Fundacja „L’Arche”

Spotkania, wykłady, warsztaty
11.00-18.00
Dom Spotkań z Historią – warsztaty „Wędrówki po niewidocznej Warszawie”
11.00-11.30
Spotkanie z self-adwokatami z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
11.30 12.30
Warszawski Dom pod Fontanną” – spotkanie z uczestnikami i wolontariuszami- dyskusja
12.30-13.10
„Warsztaty tekstów łatwych do czytania” Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
13.00-13.20
„Rola wolontariatu skazanych w procesie readaptacji społecznej” Lidia Olejnik – dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu
13.20 14.00
„Świadectwo skazanych pracujących jako wolontariusze w domach pomocy społecznej” doświadczenia z Zakładu Karnego w Lublińcu
14.00 0 15.00
„Zobaczyć niewidoczne” warsztaty audiodeskrypcji przygotowane przez „Fundację Audiodeskrypcji”
15.00-16.30
„Szalony Wózkowicz” – spotkanie z Markiem Sołtysem, laureatem Warszawskiego Stołka 2011 „Gazety Wyborczej” i Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011.
16.30-17.00
Spotkanie z trenerem psów przewodników z fundacji „Pies przewodnik”

Warsztaty dla dzieci i młodzieży
11.00-18.00
Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” warsztaty terapii artystycznej (malowanie otoczaków wyłowionych z rzeki)
Fundacja „L’Arche” – warsztaty malowania na szkle i warsztaty robienia latawców
Związek Harcerstwa Polskiego – gry i zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne
Happening plastyczny „Wspólne malowidło dla Europy” przygotowany przez fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”

Wystawy
10.00-18.00

• Wystawa prac plastycznych uczestników warsztatów terapii zajęciowej z Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
• Wystawa zdjęć z realizacji projektu „4 pory roku” wspierającego samodzielność niepełnosprawnych dzieci przygotowana przez Związek Harcerstwa Polskiego

Blok filmowy
16.00-19.00
• 6 lat festiwalu „Integracja ja i ty” w Koszalinie 12 min;
• „Miasto Downów” 54 min.;
• „Kochankowie”. reż Rafał Skalski, 52 min
• „Ja też!”(Yo, también) reż. Antonio Navaharro, 105 min.

Debaty naukowe
10.00 – 12.00

Debata zorganizowana wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych
Niepełnosprawność i wolontariat. Potencjał i wyzwania

10.00 Prezentacje wprowadzające:
1. Uwarunkowania integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w świetle wyników badań – Paulina Sobiesiak, Instytut Spraw Publicznych,
2. Założenia Długofalowej polityki rozwoju wolontariatu w Polsce a rozwój wolontariatu osób niepełnosprawnych – Filip Pazderski, Instytut Spraw Publicznych;

10.30 Dobrowolna integracja. Niepełnosprawni jako wolontariusze i odbiorcy wolontariatu
1. Fundacja PODAJ DALEJ z Konina – Karol Włodarczyk, wiceprezes fundacji
2. Liga „Seni Cup” organizowana przez TZMO SA w Toruniu – Daria Składanowska, koordynatorka turnieju „Seni Cup”
3. Polski Związek Niewidomych – Anna Lemańczyk, koordynatorka projektów wolontariatu międzynarodowego

11.00 Niepełnosprawność i wolontariat – dyskusja z udziałem wszystkich zaproszonych gości

Moderowanie dyskusji: Izabela Przybysz, Instytut Spraw Publicznych