Wykłady programu edukacyjnego.

.

Wykład 1.

18 sierpnia 2011 – Seminarium nt. przełamywania barier.

Konferencja odbyła się na starym mieście w pałacu ślubów.  Na konferencji dyskutowano przede wszystkim o możliwości dostosowania starych zabytkowych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością.  Na konferencję zostali zaproszeni  znakomici  architekci między innymi z Bergen w Norwegi  którzy wspólnie ze stroną Polską dyskutowali o możliwości przystosowania takich miejsc. Pokazane zostały różne budowle które zostały już zaadoptowane i z których można czerpać różnego rodzaju doświadczenia. Między innymi przedstawione było dostosowanie Louvre którego adaptacja do takich potrzeb była wielkim wyzwaniem a mimo wszystko udała się znakomicie. Z naszej strony zaprezentowaliśmy co robimy jako fundacja,  przedstawiliśmy nasze cele i działania oraz pokazaliśmy kilka możliwości dostosowania niektórych miejsc w bardzo prosty sposób, jak np. przejść naziemnych przy rondzie Dmowskiego. Pokazaliśmy również absurdy w architekturze które otaczają nas na co dzień w naszym środowisku jak np.  podjazdy zastawione przez stragany, miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zaadoptowane jako miejsce dla kwiatów poprzez postawieni na nich wielkich betonowych donic z kwiatami czy też źle skonstruowanych podjazdów których nie da się używać.  Cieszymy się, iż zostaliśmy zaproszeni na tak ważną konferencję, gdyż świadczy to o tym, że nasze działania nie przechodzą niezauważalnie oraz coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z potrzeby dostosowywania miejsc niedostępnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością w Polsce.

 

 

.

Wykład 2.

15.09.2011.  - Festiwal Sztuk Integracji - 

Wykład: TPSW: Marek Sołtys i Grzegorz Łukaszewicz, oraz prelegent, gość specjalny: mgr. Pedagogiki Specjalnej Agnieszka Pietruszka.

 

 

OPIS  PRELEKCJI

POSTAWY WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ …DLACZEGO?

  

 Celem prelekcji   jest  zmiana postaw wobec osób z niepełnosprawnością poprzez  poznanie mechanizmów kształtowania się postaw, wzajemnych obaw i oczekiwań osób  z niepełnosprawnością i osób pełnosprawnych wobec tematu niepełnosprawności.

 

Spotkanie ma charakter interaktywny. Odpowiedzi na pytania prowadzący poszukuje w odwołując się do empirycznych  doświadczeń  uczestników.

 

Odwoływanie się do bezpośrednich wypowiedzi, refleksji OzN

 

Sytuacje w Polsce  OzN  ilustrują wybrane dane socjo-demograficzne. /DANE BADANIE CENTRUM BADANIA OPINII PUBLICZNEJ B- 2007 rok

http://www.bezuprzedzen.org/doc/07postawy_wobec_osob_niepelnosprawnych_2007_CBOS.pdf   /

 

 

 SPIS TREŚCI

1.Co to jest postawa?
2. Czego się boimy?
3. Dlaczego…? Teorie psychologiczne
4. Być razem…  etapy
5. Jak oceniają nasze postawy OzN
6. Po co o tym rozmawiamy?- Twoja droga…

Pytania ( min)na które ,poszukiwane są odpowiedzi:

 

  • Co powoduje, że postrzegamy  OzN inaczej?
  • Jakie mechanizmy  kierują nami w kształtowaniu postaw wobec OzN?
  • Co to jest postawa? Jak powstaje- jakie czynniki wpływają na fakt kształtowania się naszej  postawy i jej zmianę.?
  • Jakie mamy przeszkody w kontakcie z Oz N?
  • Jak widzą to OzN? Co im przeszkadza w kontakcie z nami?
  • Co należy zrobić, aby  traktować OzN  naturalnie?

 

 

 

 

 

 

 

Wykład 3.

Europejski Pawilon Wolontariatu 2011. – uroczyste otwarcie 1 IX 2011, Warszawa

Organizator: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Stanowisko TPSW i wykład na temat miejsca osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie.

Więcej o ERW - WIĘCEJ

 

1 IX 2011  
„Szalony Wózkowicz” – spotkanie z Markiem Sołtysem, laureatem Warszawskiego Stołka 2011 „Gazety Wyborczej” i Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011.

Wykład na temat miejsca osób z niepełnosprawnością i alternatywnego podejścia do niepełnosprawności. Wykład na temat wspomagania zamiast opieki nad OzN, m.in. roli psów asystujących dla samej osoby na wózku i jej otoczenia.

.

06 IX 2011

panel organizacji międzynarodowej Habitat for Humanity w Europejskim Pawilonie Wolontariatu.

Opowiadaliśmy o wspólnie przygotowywanym projekcie mieszkaniowym oraz problemach osób niesamodzielnych oraz autorskim projekcie TPSW  ‘Alternatywa dla DPS-ów”.

 

.

.

Wykład 4

Na uczelni Łazarskiego odbyło się spotkanie TPSW ze studentami. Spotkanie składało się z wykładu i części warsztatowej. Wykład Agnieszka Pietruszka i Marek Sołtys. Poruszona problematyka: relacja między osobą z niepełnosprawnością i osobą sprawną. Prowadzenie warsztatu Marek Sołtys, Agnieszka Wysokińska i Michał Kalinowski. Warsztaty prezentują różne rodzaje niepełnosprawności.
WIĘCEJ