Warsztaty finansowane przez Fundację PZU

Szkolenia odbyły się w:
- 17.05.2017 – Zespół Szkół w Jeleniewie
- 19.05.2017 – Zespół Szkół w Starym Folwarku
- 27.05.2017 – Zespół Szkół w Filipowie (5 dni warsztatów)
- 5.06.2017 – Szkoła Podstawowa w Nowej Pawłówce
- 6-8.06.2017 – Zespół Szkół w Bakałarzewie (podstawówka i gimnazjum)