Federacja Kółeczek jest otwartym ruchem stworzonym przez Fundacje, Stowarzyszenia i

Mieszkańców Warszawy, którym bliska jest idea uniwersalnego projektowania miasta. Nazwa

wywodzi się od sposobu poruszania się osób, które czują się częściowo wykluczone z prawa do

swobodnego korzystania z przestrzeni miejskiej. Kółka łączą osoby z niepełnosprawnością

poruszające się na wózkach, rodziców/opiekunów przewożących dzieci w wózkach,
osoby starsze oraz rowerzystów.
 
Manifest federacji kółeczkowej (wytyczne, postulaty)
 

Federacja ma za zadanie:

-promowanie idei uniwersalnego projektowania miasta

-zbudowanie platformy współpracy między organizacjami i współdziałanie na rzecz otwartej,

dostępnej przestrzeni

-zainicjowanie powstania standardów projektowych dla uniwersalnej przestrzeni publicznej

-wymiana doświadczeń, współpraca w zakresie przygotowywania materiałów, publikacji i

raportów na temat dostępu do przestrzeni publicznej i komunikacji

-wsparcie rozwoju Warszawskiej Mapy Barier oraz Mapy Miejsc Dostępnych