.


próbujemy zmienić wizerunek osoby z niepełnosprawnością

poruszającej się na wózku
oraz występować przeciwko wykluczeniu

.

.**


Należymy do:                                                                                Współtworzymy:                                                          Jesteśmy Sygnatariuszami:

                                                            
-Koalicja na rzecz Równych Szans
(chwilowo brak obrazka)
 

Współpracujemy z: