NAGRODY

–  Europejska Nagroda Obywatelska,
–  Młodzież w Działaniu,
–  Stołek, czyli nagroda dziennikarzy i internautów,
–  Laureat Okularów Równości,
–  Laureat Lwów PR,
–  Sygnatariusz Karty Różnorodności,
–  Trzykrotny Leader Projekt Edukacji Włączającej na rzecz OzN ,
–  i inne,
–  Ambasador Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami,
–  Współzałożyciel Federacji Kółeczkowej.

Ambasador Konwencji Praw OzN
Czcionka
Kontrast