PIES W WIELKIM MIEŚCIE

„Pies w Wielkim Mieście”

 – projekt naszej Fundacji, wzbogacający akcję Zima i Lato w Mieście.

 

Projekt uczy:

– Właściwych relacji:  człowiek-pies, poczynając od przywitania;
– Unikania agresji i trudnych sytuacji, radzenie sobie np. w skrajnym przypadku ataku psa;
– podstawy socjalizacji (wychowania, obycia w społeczeństwie) psa i podstaw podczas nauki psa;
– prawa psa, prawa i obowiązki ‘właściciela’;
– psy pracujące jak: pasterskie, policyjne czy celne, ratownicze, terapeutyczne i serwisowe.
– psy w schroniskach.

 

 

Czcionka
Kontrast