PIES W WIELKIM MIEŚCIE

„Pies w Wielkim Mieście”

 – projekt naszej Fundacji, wzbogacający akcję Zima i Lato w Mieście.

Projekt uczy:

– Właściwych relacji:  człowiek-pies, poczynając od przywitania;
– Unikania agresji i trudnych sytuacji, radzenie sobie np. w skrajnym przypadku ataku psa;
– podstawy socjalizacji (wychowania, obycia w społeczeństwie) psa i podstaw podczas nauki psa;
– prawa psa, prawa i obowiązki ‘właściciela’;
– psy pracujące jak: policyjne i celne, ratownicze,
– psy terapeutyczne i serwisowe /asystent osoby na wózku, przewodnik  osoby niewidomej oraz sygnalizujący osoby niesłyszącej, ale i wskazujący np atak padaczki i in.
– psy w schroniskach.

Czcionka
Kontrast