DOROŚLI

Projekt bazowy “Kaleka czy COOL-awy” nagrodzony Europejską Nagrodą Obywatelską (część wykładowa, empiryczna z wcielaniem się w rolę, filmy, pokaz pracy psa serwisowego na żywo).

Standardy obsługi Klienta z Niepełnosprawnościami,

z wykorzystaniem projektu „Kaleka czy COOL-awy”.

Oferta szkoleń dla Pracowników mających kontakt z Osobami z Niepełnosprawnościami,

w formie warsztatów edukacyjnych

niwelujących bariery mentalne między osobami sprawnymi a z niepełnosprawnościami (Pracownik – Klient), uczących nawiązywania kontaktu i pomocy w przypadkach różnych niepełnosprawności, a także budujących wiedzę na temat psów pracujących z osobami z niepełnosprawnościami (pokazy pracy na żywo).

Uczestnik warsztatu będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

– od sensorycznych (osoby niewidome, niesłyszące i niemówiące, głuchoniewidome),
– przez choroby rzadkie i niepełnosprawności intelektualne
– do związanych z ruchowymi.

Mówimy o stereotypach stygmatyzujących, o przyczynach wykluczenia i o właściwym odnoszeniu się, niebudującym barier.

Mówimy o sposobach właściwego kontaktu i pomocy w kontakcie ‘klient-pracownik’ oraz w sytuacjach awaryjnych.

Uczestnik, obok części ekspozycyjno-wykładowej, będzie miał szansę na wejście w rolę osoby z niepełnosprawnościami:

– wsiadając na wózek,
– poruszając się z laseczką osoby niewidomej,
– poruszać się po specjalnym torze przeszkód,
-biorąc udział w scenkach i ćwiczeniach praktycznych.

„Poczucie” niepełnosprawności (wejście w rolę) pozwoli na dużo lepszy i sprawniejszy kontakt. Szkolenie wpłynie też na standard obsługi.

Zajęcia są wzbogacone filmami obrazującymi poruszane tematy, a także pokazem na żywo pracy psa pracującymi z osobami z niepełnosprawnościami (wiele osób nie odróżnia psa asystującego od przewodnika, nie wie czym zajmuje się pies sygnalizujący.

Uczestnik szkolenia otrzymuje na zakończenie certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz zaliczając różne umiejętności, pamiątkowe prawo jazdy na wózek, laskę czy pomoc innej osobie poruszającej się na wózku.

 

Szkolenia prowadziliśmy m.in. dla:

– studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
– BUW, zajęcia dla studentów;
– pracowników obsługi Metra Warszawskiego, MZA;
– pracowników Securitas, m.in. w Złotych Tarasach w Warszawie;
– obsługi Dworca Lotniczego Modlin;
– Straży Miejskiej, m.in. w Słupsku;
– pracowników hoteli, m.in. Hotel Velvet w Suwałkach
– pracowników Alior Bank;
i Firmy są zainteresowane dalszą współpracą.

 

Szkolenie poszerzy wiedzę i podniesie standardy obsługi klientów z niepełnosprawnościami i osób starszych. Pracownik będzie przygotowany na kontakt.

Liczymy na owocną współpracę z korzyścią dla klientów Waszej Firmy i jej wizerunku.

 

 

 

Informacje techniczne:

Pojedynczy warsztat trwa 3,5 – 4 godziny, z krótką przerwą kawową.

Ilość uczestników: 12-20 osób.

Po stronie Firmy zamawiającej, również:

– zaprasza pracowników na Szkolenie
*(zajęcia nieodwołane traktuje się jako przeprowadzone; prowadzimy Szkolenie, nawet jeśli pojawi się tylko jedna osoba)
– wskazuje salę (i opłaca ją) oraz kawę/herbatę dla uczestników.

Po stronie Fundacji:

– 2 osoby prowadzące (patrz Info o naszym Leaderze i Specjaliście ds. Szkoleń),
– pies pokazowy z certyfikatem,
– materiały, certyfikaty dla uczestnika,
– pełne wyposażenie do prowadzenia zajęć: wózki, tor przeszkód, sprzęt dla niewidomych, sprzęt audio-wideo, własne filmy, itd.

Czcionka
Kontrast