DOROŚLI

Projekt bazowy “Kaleka czy COOL-awy” nagrodzony Europejską Nagrodą Obywatelską (część wykładowa ze slajdami i filmami, empiryczna z wcielaniem się w rolę i ćwiczeniami, dyskusją).

Standardy obsługi Klienta/Pacjenta z Niepełnosprawnościami.

Oferta szkoleń dla Pracowników mających kontakt z Osobami z Niepełnosprawnościami,

w formie Warsztatów Edukacyjnych

niwelujących bariery mentalne między osobami sprawnymi a z niepełnosprawnościami (Pracownik – Klient/Pacjent), uczących nawiązywania kontaktu i fachowej pomocy w przypadkach różnych niepełnosprawności, a także budujących wiedzę na temat psów serwisowych pracujących z osobami z niepełnosprawnościami.

Uczestnik warsztatu będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

– od sensorycznych (osoby niewidome, niesłyszące i niemówiące, głuchoniewidome),
– przez choroby rzadkie i niepełnosprawności intelektualne
– do związanych z ruchowymi.

Mówimy o stereotypach stygmatyzujących, o przyczynach wykluczenia i o właściwym odnoszeniu się, niebudującym barier.

Mówimy o sposobach właściwego kontaktu i profesjonalnej pomocy w kontakcie codziennym oraz w sytuacjach awaryjnych.

Uczestnik, obok części ekspozycyjno-wykładowej, będzie miał szansę na wejście w rolę osoby z niepełnosprawnościami:

– wsiadając na wózek,
– poruszając się z laseczką osoby niewidomej,
– poruszając się po specjalnym torze przeszkód,
– biorąc udział w scenkach i ćwiczeniach praktycznych.

„Poczucie” niepełnosprawności (wejście w rolę) pozwoli na dużo lepszy i sprawniejszy kontakt. Szkolenie wpłynie zdecydowanie na profesjonalizm i wysoki standard obsługi.

Uczestnik Szkolenia otrzymuje Certyfikat.

Szkolenia prowadziliśmy m.in. dla:

– studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ;
– studentów Szkół Specjalistycznych, np Podologicznej we Wrocławiu;
– studentów BUW-u w Warszawie;
– pracowników obsługi Metra Warszawskiego, MZA;
– pracowników Securitas, m.in. w Złotych Tarasach w Warszawie;
– obsługi Dworca Lotniczego Modlin;
– Straży Miejskiej, m.in. w Słupsku;
– pracowników hoteli, m.in. Hotel Velvet w Suwałkach
– pracowników Alior Bank;

*UWAGA, zajęcia są prowadzone we współpracy ze Specjalistami, np Wykładowcami na zajęciach dla Podologów są praktykujący Podolodzy. Dokładamy wszelkich starań by nasze Szkolenie znacznie podniosło profesjonalizm i standardy obsługi Osób z Niepełnosprawnościami, co buduje wizerunek Waszej Firmy czy Gabinetu.

PROWADZĄCY:
– Marek Sołtys – więcej info w EKIPA,
– Karol Brzegowy – Trener Edukacji Włączającej i  Standardów Obsługi
Klientów i Pacjentów z Niepełnosprawnościami, m.in. Banków, Hoteli i innych instytucji oraz Szkół /np. Warszawski Uniwersytet Medyczny, inne/ i Gabinetów Medycznych i Paramedycznych /np Podologicznych/. Działacz na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Informacje techniczne:

Szkolenie trwa od 4 do 6 godzin, w zależności od branży. Obejmuje część ogólną, przerwę oraz dla szkoleń specjalistycznych, część praktyczną /zawodową/.

Ilość uczestników: 12-15 osób.

Wystawiamy Fakturę.

Zamówienie Szkoleń i inne informacje szczegółowe  pod nr 512-269-324.

Czcionka
Kontrast