EKIPA

Zarząd (jednoosobowo):

 Marek Sołtys, Prezes Zarządu Fundacji. Z wykształcenia lingwista, z zamiłowania działacz na rzecz OzN. Ambasador Konwencji Praw OzN. Leader Projektów i Działań. Autor Publikacji, Wystaw, Eventów i Happeningów. Znany medialnie jako Szalony Wózkowicz.

V-ce Przewodnicząca Rady: Aneta Zieziulewicz

Rada Fundacji:
 
Przewodnicząca Rady:        Agnieszka P.  Wysokińska-Yokoe
Członkini :          Aneta Zieziulewicz
 
 
Członkowie Fundacji:

Malwina Zielona, Anna Miszka, Michał i Janek Wachnowscy, Grzegorz Łukaszewicz, Marek Idziejczak, Katarzyna Sołtys, Karolina Kehl-Sołtys, Agnieszka Pietruszka, Bogdan  Wawrzyńczyk, Andrzej Wiktor, Piotr i Artur Góralewscy, Robert Milczarek, Ilona Tomaszewicz, Pola Baran, Paulina Bąk, Waldek Równy, Karol Brzegowy.

 
 
Czcionka
Kontrast