EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Edukacja Włączająca:

– niwelowanie barier mentalnych między osobami sprawnymi a osobami z niepełnosprawnościami;

– włączanie: kształtowanie pozytywnego wizerunku OzN oraz przekazywanie rzeczywistej wiedzy, bez stereotypów stygmatyzujących;

– nauka porozumiewania się i pomocy;

– rola psów serwisowych (Asystujących, Sygnalizujących, Przewodników i Terapeutycznych)

 

ZAPROŚ NAS DO SIEBIE:

Atrakcyjne zajęcia, angażujące aktywnie uczestników, w formie Edu-Warsztatów. Wejście w rolę (ćwiczenia na wózkach i z laską niewidomego na torze przeszkód), scenki aktorskie i dramy, część wykładowa i dyskusje, filmy naszej produkcji (patrz w dziale inne działania), pokazy na żywo pracy psów serwisowych.

  • Wymagania od Szkoły, Opinie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, inne – (  oferta PDF )

 

  

Czcionka
Kontrast