MŁODZIEŻ

Projekt bazowy “Kaleka czy COOL-awy” nagrodzony Europejską Nagrodą Obywatelską (część wykładowa, empiryczna z wcielaniem się w rolę, filmy, pokaz pracy psa serwisowego na żywo) .

Zakres merytoryczny:
(wykład, scenki, ćwiczenia, filmy, pokazy na żywo):

  1. Niepełnosprawności Sensoryczne:

– Niewidomi i Niedowidzący, alfabet Braille’a, pies Przewodnik;
– Osoby niesłyszące i niemówiące, język migowy, alternatywne porozumiewanie się
– Osoby głucho-niewidome (starsze klasy), alfabet Lorma;

  1. Niepełnosprawności rzadkie i intelektualne (starsze klasy);
  2. Stereotypy stygmatyzujące (starsze klasy);
  3. Niepełnosprawności ruchowe, pies Asystujący. 

Czcionka
Kontrast