DZIECI

Projekt bazowy “Kaleka czy COOL-awy” nagrodzony Europejską Nagrodą Obywatelską (część wykładowa, empiryczna z wcielaniem się w rolę, filmy, pokaz pracy psa serwisowego na żywo).

Zakres merytoryczny:
(wykład, scenki, ćwiczenia, filmy, pokazy na żywo):

– pies terapeutyczny;
– osoby niewidome i pies przewodnik;
– osoby niesłyszące i pies sygnalizujący;
– osoby na wózkach i pies asystujący.

Proponujemy, również, przeszkolenie nauczycieli, pod kątem nauczania dzieci o niepełnosprawnościach, m.in. z wydaną przez nas Edu-Kolorowanką „Różny jest ten Świat – OzN” (rys. Marta Frej i Katarzyna Sołtys Kassol) – (PRZEJDŹ DO EDU-KOLOROWANKI )  

Czcionka
Kontrast