3 XII DZIEŃ OZN


3 XII – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

13.12.2006 na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (rezolucja A/RES/61/106).
W myśl jej zapisów Osoby z Niepełnosprawnościami mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z Osobami Pełnosprawnymi, dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Europejska Nagroda Obywatelska

W roku 2016 nasz Leader został Ambasadorem Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami.

Aby dołożyć swoją cegiełkę do obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, aby przypomnieć jego idee, aby pokazać działania i potencjał OzN, organizujemy spotkania. Pokazujemy też co zrobiliśmy aby być bardzo transparentni.
Na takich spotkaniach Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, zaprezentowaliśmy również:
– Wystawę i Kalendarz
– Wręczono Markowi Sołtysowi Europejską Nagrodę Obywatelską
– Drukowane wywiady
– Nowe filmy i działania
– Publikację „Kaleka czy COOL-awy, Sylwetki”,
w corocznych odsłonach (po 5 osób)
– Edu-Kolorowankę dla Dzieci, pn:
„Różny jest ten Świat – Osoby z Niepełnosprawnościami”

Nasze spotkania są dość liczne, ale zawsze staramy się utrzymać przyjacielską atmosferę.
A na koniec, przy kawie i dobrym cieście, przy przekąskach lub po prostu kubeczku kakao i chałce z miodem, odbywa się koncert naszej Przyjaciółki: Grażyny Łapińskiej.
Sami zobaczcie jak to wyglądało i… zapraszamy w grudniu tego roku !

 

 

Czcionka
Kontrast