Laureaci i laureatki w kategorii: Prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność albo orientację seksualną — z: Marek Sołtys, Karolina Kędziora, Agnieszka Holland i Katarzyna Bogatko. Nagrody wręczają: Jolanta Kwaśniewska i Hanna Bakuła. Prowadzenie Dorota Warakomska i Tomasz Raczek.