„Stare Miasto w nowej odsłonie” – konsultacje społeczne.

-
Jak będzie wyglądać nawierzchnia ulic Starówki?
Gdzie mogą znaleźć się podjazdy dla niepełnosprawnych?
Jak trafić do toalet? – czy na Starym Mieście potrzebny jest przejrzysty system informacji?

Akcja informacyjno-konsultacyjna dotycząca rewaloryzacji nawierzchni Starego Miasta, planowanych zmian oświetlenia oraz wprowadzenia systemu informacji.

***

Harmonogram spotkań z ww. grupami wygląda następująco:

 • 30 września, godz. 17, Pałac Ślubów (Pl. Zamkowy 6) – spotkanie z mieszkańcami Starego Miasta
 • 5 października, godz. 17, Pałac Ślubów (Pl. Zamkowy 6) – spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami
 • 13 października, godz. 12, sala konferencyjna Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27, I piętro – spotkanie z podmiotami reprezentującymi osoby niepełnosprawne
 • 19 października, godz. 17 – spotkanie z organizacjami ochrony zabytków, związanymi z planowaniem przestrzennym, środowiskiem Varsavianistów
 • 26 października, godz. 17 – spotkanie otwarte z mieszkańcami Warszawy

POZOSTAŁE ELEMENTY AKCJI:

 • Wystawa uliczna – funkcjonowanie w dniach 4 października do 21 listopada ekspozycji ulicznej przedstawiającej koncepcje omawianego remontu oraz informującej o prowadzonych konsultacjach społecznych
 • Lotny punkt informacyjny – funkcjonowanie na Rynku Starego Miasta punktu, w którym mieszkańcy będą mogli wysłuchać informacji na temat planowanych prac oraz zgłosić swoje uwagi
 • Adres e-mail: staremiasto@um.warszawa.pl , na który mieszkańcy będą mogli przesyłać swoje uwagi dotyczące planowanych prac.
 • Wkładka informacyjna w jednej z gazet codziennych.
WSPÓLNE DECYDOWANIE – CZYLI KONSULTACJE SPOŁECZNE W WARSZAWIE
Akcja „Stare Miasto w nowej odsłonie” realizowana jest w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie”. Projekt ten realizowany jest od czerwca 2009 do marca 2011 roku przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Udział w akcji biorą również: Zarządu Terenów Publicznych m. st. Warszawy, Stołeczny Konserwator Zabytków oraz Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.

Cele projektu:

 • Zwiększenie partycypacji społecznej mieszkańców Warszawy w zarządzaniu miastem i dzielnicą zamieszkania.
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie komunikacji społecznej i konsultacji społecznych.
 • Rozwój dialogu społecznego w Warszawie.