Raport TPSW – stacje Metra Warszawskiego.

2010-12-12  (audyt szczegółowy przeprowadzono terminie marzec-październik 2010)

 

STACJA: WEJŚCIE DO STACJI WINDA NA PERON TOALETY 

UWAGI
1 Kabaty 2 windy z poziomu ulicy prowadzące do poziomu antresoli na głowicy południowej 1 winda wewnętrzna Za małe kabiny wc Wejście na głowicy północnej stacji – niedostępne
2 Natolin 2 windy z poziomu ulicy prowadzące do poziomu antresoli na głowicy południowej, 1 winda wewnętrzna Dostosowana do potrzeb ON Wejście na głowicy północnej stacji – niedostępne
3 Imielin Pochylnie wyjazdowe z poziomu ulicy prowadzące do poziomu antresoli na głowicy południowej, 1 winda wewnętrzna Dostosowana do potrzeb ON Wejście na głowicy północnej stacji – niedostępne
4 Stokłosy Pochylnie wyjazdowe z poziomu ulicy prowadzące do poziomu antresoli na głowicy południowej, 1 winda wewnętrzna Brak toalety Wejście na głowicy północnej stacji – niedostępne. 

 

Toaleta wyłącznie po stronie głowicy północnej, bez możliwości skorzystania z niej (dojście wyłącznie po schodach, brak dostosowań do potrzeb ON)

5 Ursynów Pochylnie wyjazdowe z poziomu ulicy prowadzące do poziomu antresoli na głowicy południowej, 1 winda wewnętrzna Mała toaleta Wejście na głowicy północnej stacji – niedostępne. 

 

 

6 Służew Pochylnie wyjazdowe z poziomu ulicy prowadzące do poziomu antresoli na głowicy południowej, 1 winda wewnętrzna Mała toaleta Wejście na głowicy północnej stacji – niedostępne. 

 

Toaleta wyłącznie po stronie głowicy północnej, bez możliwości skorzystania z niej (dojście wyłącznie po schodach, brak dostosowań do potrzeb ON)

7 Wilanowska 2 windy po przeciwległych stronach  stacji 2 windy wewnętrzne na obu głowicach peronu Mała toaleta Uwaga: za wysoko umieszczone przyciski przywołujące wind (na antresoli) – mimo, że Metro powołuje się, że zgodnie z przepisami – uniemożliwiające samodzielne przyciskanie ich
8 Wierzbno 1 winda z poziomu ulicy prowadząca do poziomu antresoli na głowicy południowej 1 winda wewnętrzna Mała toaleta Wejście na głowicy północnej stacji – niedostępne. 

 

 

9 Racławicka 1 winda z poziomu ulicy prowadząca do poziomu antresoli na głowicy południowej 1 winda wewnętrzna Brak Winda z jednej strony Niepodległości, bez dostępnego przejścia dla pieszych na drugą stronę obok windy. Najbliższe przejście jstt daleko – dostanie się na drugą stronę ulicy na wysokości windy zajmuje kilkanaście min.
10 Pole Mokotowskie 2 windy z poziomu ulicy prowadzące do poziomu antresoli na głowicy południowej 1 winda wewnętrzna Dostosowana do potrzeb ON Wejście na głowicy północnej stacji – niedostępne. 

 

 

11 Politechnika 2 windy z poziomu ulicy prowadzące do poziomu antresoli na głowicy południowej 1 winda wewnętrzna Dostosowana do potrzeb ON Wejście na głowicy północnej stacji – niedostępne. 

Jest to mocno niewygodne, bo winda jest daleko od Placu Konstytucji. Następna stacja metra jest przy rondzie Dmowskiego – z dużymi utrudnieniami dla niepełnosprawnych na wózkach, więc osoby udające się  do Śródmieścia, po południowej stronie alei Jerozolimskich, muszą wybrać tę stację.

 

Problem:

Stacja jest na zakręcie i wsiadanie do wagonów Metra jadącego w kierunku Kabat jest wyjątkowo utrudnione poprzez przechylenie pudła wagonu i dodatkowe powiększenie odległości (dziury) utrudniającej wsiadanie wózkiem i z wózkiem, stwarzającej przy tym duże zagrożenie. Konieczność zastosowania rampy.

12 Centrum 2 windy z poziomu ulicy prowadzące na peron 2 windy wewnętrzne na peron Dostosowana do potrzeb ON ale klucz dostępny  u ‘pisstuardessy’ do której trzeba dostać się po schodkach Dość duża różnica peronu i pudła wagonu nawet w wagonach Alstom (dostępnych) 

 

Problem 1:

Wychodząc z windy od strony tzw ‘patelni’, dostajemy się do przejść podziemnych z windami nie spełniającymi swoich zadań (małe, brudne podnośniki windo-podobne, bez ścianek bocznych, służące jako toalety,  nieautomatyczne, psujące się, blokujące przy podnoszeniu cięższego wózka z pomocnikiem – kilka razy zablokowałem się w nich). Powoduje to, że Metro jest tutaj dostępne tylko w  ¼.

 

Problem 2:

W okresie zimowym nie jest sprzątany śnieg przy windach jadących z peronu na poziom ‘O’ co ogromnie utrudnia wydostanie się z nich. Kilkanaście razy ‘zakopywałem się wózkiem automatycznym, wózkiem ręcznym nie ma możliwości przejazdu.

Jest to również ogromy problem dla mam z wózkami, osób chodzących o kulach, osób starszych, niewidomych i z czasowo ograniczoną sprawnością motoryczną.

13 Świętokrzyska 1 winda z poziomu ulicy prowadząca do peronu

 

Brak windy wewnętrznej ale pojawi się pewnie po połączeniu ‘starej’ i ‘nowej’ linii metra – ma być to stacja krzyżująca obie linie metra

Dostosowana do potrzeb ON ale klucz dostępny  u ‘pisstuardessy’ do której trzeba dostać się po schodkach Awaria jedynej windy na tej ważnej stacji uniemożliwia korzystanie z całej stacji. 

 

14 Ratusz Arsenał 1 winda z poziomu ulicy prowadząca do peronu 

 

2 windy z antresoli na przystanki tramwajowe

 

1 winda z antresoli na poziom ‘O’ przy kinie Muranów po przejściu  długiego korytarza z pawilonami handlowymi

Brak drugiej windy na peron Dostosowana do potrzeb ON Awaria jedynej windy prowadzącej na peron  na tej ważnej stacji uniemożliwia korzystanie z całej stacji.  Taka awaria zdarza się dość często. 

 

15 Dworzec Gdański 1 winda z poziomu ulicy prowadząca do peronu (przy samym dworcu PKP) 

 

 

3 windy z poziomu ulicy prowadzące do poziomu antresoli (z czego 2 na przystanek autobusowy)

Brak drugiej windy na peron Dostosowana Awaria jedynej windy na tej ważnej stacji uniemożliwia korzystanie z całej stacji. 

 

Problem:

Stacja jest na zakręcie i wsiadanie do wagonów Metra jadącego w kierunku Młocin jest wyjątkowo utrudnione poprzez przechylenie pudła wagonu i dodatkowe powiększenie odległości (dziury) utrudniającej wsiadanie wózkiem i z wózkiem, stwarzającej przy tym duże zagrożenie. Konieczność zastosowania rampy.

1 6 Plac Wilsona 4 windy z poziomu ulicy prowadzące do poziomu antresoli 2 windy na peron Dostosowana Problem: 

Stacja jest na zakręcie i wsiadanie do wagonów Metra jest wyjątkowo utrudnione poprzez przechylenie pudła wagonu i dodatkowe powiększenie odległości (dziury) utrudniającej wsiadanie wózkiem i z wózkiem, stwarzającej przy tym duże zagrożenie. Konieczność zastosowania rampy.

17 Marymont 2 windy z poziomu ulicy prowadzące na poziom peronu brak Dostosowana
18 Słodowiec 2 windy: 1 winda z poziomu ulicy na każdy peron peronów brak Dostosowana Awaria jednej windy uniemożliwia korzystanie z któregoś, oddzielnego peronu stacji
19 Stare Bielany 2 windy: 1 winda z poziomu ulicy na każdy peron brak Dostosowana Awaria jednej windy  uniemożliwia korzystanie z któregoś, oddzielnego peronu stacji; 

Winda jest dość daleko od komunikacji i ulic

20 Wawrzyszew 2 windy: 1 winda z poziomu ulicy na każdy peron brak Dostosowana Awaria jednej windy  uniemożliwia korzystanie z któregoś, oddzielnego peronu stacji; 

Winda jest dość daleko od komunikacji i ulic

21 Młociny 2 windy z poziomu ulicy brak Dostosowana do potrzeb ON Wejście na drugiej głowicy stacji – niedostępne

 

  • Odległość między peronem a wagonem jest nieodpowiednia na wszystkich stacjach metra (zarówno dla osób poruszających się na wózkach, z wózkami i dla osób starszych z problemami lokomocyjnymi). Na 15 stacjach jest możliwy wjazd do wagonów Alstom, 3 stacje są nie spełniają tego zadania (do czasu zastosowania ramp wjazdowych)
  • Metro Warszawskie na dzień dzisiejszy nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa osobom z grup sensorycznych, a szczególnie osobom niewidomym i niedowidzącym – brak guzków przy peronach itd.
  • W łazienkach wszystkich stacji brak jest przystosowań dla matek z dziećmi, np. przewijaków.

 

 

Zgłoszone przez TPSW Zarządowi Warszawskiego Metra:

- korespondencyjnie

- podczas oficjalnych spotkań w Ratuszu Warszawskim

:

  1. Dopilnowanie naprzemiennego kursowania składów metra: francuskiego Alstom (dostępne dla wózków inwalidzkich) i rosyjskiego  T 81 (niedostępnego) – częściowo zrealizowane, chociaż zdarzają się wyjątkowo często odstępstwa.
  2. Konieczność wprowadzenia ramp przenośnych na najtrudniejszych 3 stacjach (Politechnika, Dw. Gdański i Plac Wilsona) umożliwiających wjazd do pociągu na stacji umiejscowionej na zakręcie – nadal nie zrealizowane
  3. Zastosowanie wyświetlaczy informujących za minut podjedzie pociąg niskopodłogowy (dostępny) – nadal nie zrealizowane mimo obietnic Metra
  4. Zastosowanie ‘żółtego punktu’ informującego innych podróżnych, obsługę stacji metra i prowadzącego pojazd, że osoba stająca na nim wymaga szczególnej uwagi – nadal nie zrealizowane
  5. Wprowadzenie dodatkowego oznakowania ‘żółtych strzałek: góra i dół’ w kabinach wind dla osób starszych (gubiących się w oznakowaniach obecnych) i słabiej widzących, ponieważ obecne sprawiają problemy i nie dla każdego są zrozumiałe (‘-2’, ‘-1’) – nadal nie zrealizowane. Jeśli problemem są koszty jesteśmy gotowi, w krótkim terminie, sfinansować takie strzałki do wszystkich wind metra. Proszę tylko o pozwolenie ich naklejenia.

 

Z ogromną radością przywitaliśmy możliwość zakupu 11 nowych składów metra z automatycznie wysuwaną rampą do pierwszej (starej) linii metra i oczekujemy również na ich realizację.

Oczekujemy na wznowienie rozmów (przerwa od września 2010) dotyczących Metra Warszawskiego dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami.

 

Marek Sołtys,

Prezes Fundacji TPSW

Kontakt 512 269 324