Defincja: Niepełnosprawność – długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychicznafizjologicznaanatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna.

Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. Wynika to z powszechności i rozmiaru tego zjawiska. Z niepełnosprawnością wiąże się ponadto zazwyczaj tzw.  niepełnosprawność społeczna, czyli niemożność pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Do grupy osób z niepełnosprawnością społeczną zaliczamy również ludzi, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie lub prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Zaliczamy do tej grupy m.in. narkomanów, alkoholików czy więźniów.

 

Marek Sołtys: komentarz:

haha, jak to dobrze, że ja nie jestem osobą niepełnosprawną lecz tylko poruszam się na wózku.

Rozumiem, że próbuje się świat zaszufladkować. Gdybym miał powiedzieć kim jest osoba niepełnosprawna, określił bym ją jako osobę która ma problemy ze swobodnym funkcjonowaniem w społeczeństwie nie potrafiącym zaakceptować inności i stworzyć warunki do wzajemnego, bezkonfliktowego funkcjonowania. Niepełnosprawność jest definicją na poziomie mentalnym.

Osobiście używam określenia osoba żyjąca z niepełnosprawnością, które nie przykleja do mnie stygmatu osoby nie radzącej sobie w życiu.