Gratulujemy Gdyni, wyprzedzili Warszawę: ZOBACZ

 

Warszawa podjęła wyzwanie! Prowadzone są rozmowy i prace zmierzające do podpisania Deklaracji przez Warszawę! Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, 3 XII, z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, stanie się to!

Treść Deklaracji na samym dole strony.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

28 – 04 – 2010 Gdynia.

Gdynia jako pierwsze polskie miasto, przyjęła Deklarację Barcelońską, dzięki której łatwiejsza będzie likwidacja dyskryminacji niepełnosprawnych w mieście.

Gdyńscy radni jednogłośnie przyjęli Deklarację Barcelońską.

Deklaracja powstała w 1995 r. podczas Europejskiego Kongresu „Miasto i niepełnosprawni” w Barcelonie.

Warszawa, tak jak i inne miasta w Polsce, dotychczas nie podpisała deklaracji. 
TPSW podejmuje działania na rzecz podpisania jej w Warszawie.

0

Przyjmując ją miasto zobowiązało się do szeregu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. do: promocji działań uświadamiających społeczeństwo o ich prawach, potrzebach, potencjale i aktywności, zapewnienia dostępu do działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz współuczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, a także dostępu do usług specjalistycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, rehabilitacji, edukacji, pracy oraz usług socjalnych, adaptacji miejskich przestrzeni, budynków i wszelkiego rodzaju usług oraz środków transportu miejskiego, tak aby osoby niepełnosprawne mogły z nich w pełni korzystać i swobodnie poruszać się po Gdyni.

Deklaracja Barcelońska w pełni odpowiada polityce społecznej Gdyni, która ma na celu pełne włączenie osób niepełnosprawnych w życie miasta i traktowanie ich jako pełnoprawnych partnerów we wszystkich dziedzinach życia.

W 2000 r. rada miasta uchwaliła „Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych”. Jego częścią jest m.in. organizowany od tego samego roku konkurs „Gdynia bez barier”, wyróżniający autorów pomysłów i udogodnień pomagających przełamać stereotypy myślenia o niepełnosprawności, przyczyniających się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych. Miasto jest także dumne z nowatorskiego w sakli kraju projektu „Aktywni zawodowo”, w ramach którego tworzone są miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, co daje im nie tylko zatrudnienie i własny dochód, ale również możliwość integracji społecznej. W ramach projektu w 2007 r. uruchomiono punkt kserograficzny w Urzędzie Miasta Gdyni, a w 2008 r. otworzono Bar Szkolny „Promyczek”.

o

TPSW:

List do Prezydenta Gdyni!

Pragnę, bardzo gorąco pogratulować Miastu, które Pan reprezentuje, tego niesamowitego kroku będącego w moich oczach wyznacznikiem rozwoju cywilizacyjnego. Mam nadzieję, że Waszym przykładem pójdą i następne polskie miasta, włącznie z Warszawą. Jest to ogromnie ważne działanie ‚przeciw wykluczeniu’ i w walce z dyskryminacją OzN (osób z niepełnosprawnością).

Brawo Panie Prezydencie! Brawo Radni Gdyni!

Z wyrazami ogromnego szacunku, dziękuję,

Marek Sołtys

======================================================================

Uchwała – Deklaracja Barcelońska

oraz

BARCELONA PROJECT Final Report complete set – 040629 (2) (1)