Załącznik do Zalecenia Rec(2006)5

Plan działań Rady Europy

w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015

Spis treści

1. Streszczenie

2. Wprowadzenie

3. Główne kierunki działań

3.1. Kierunek działań nr 1: Uczestnictwo w życiu politycznym i publicznym

3.2. Kierunek działań nr 2: Uczestnictwo w życiu kulturalnym

3.3. Kierunek działań nr 3: Informacja i komunikacja

3.4. Kierunek działań nr 4: Edukacja

3.5. Kierunek działań nr 5: Zatrudnienie, poradnictwo i szkolenie zawodowe

3.6. Kierunek działań nr 6: Środowisko zabudowane

3.7. Kierunek działań nr 7: Transport

3.8. Kierunek działań nr 8: Życie w społeczności lokalnej

3.9. Kierunek działań nr 9: Opieka zdrowotna

3.10. Kierunek działań nr 10: Rehabilitacja

3.11. Kierunek działań nr 11: Ochrona socjalna

3.12. Kierunek działań nr 12: Ochrona prawna

3.13. Kierunek działań nr 13: Ochrona przed przemocą i wykorzystywaniem

3.14. Kierunek działań nr 14: Badania i rozwój

3.15. Kierunek działań nr 15: Podnoszenie świadomości

4. Aspekty przekrojowe

4.1. Wprowadzenie

4.2. Niepełnosprawne kobiety i dziewczęta

4.3. Osoby niepełnosprawne wymagające wysokiego poziomu wsparcia

4.4. Niepełnosprawne dzieci i młodzież

4.5. Starzenie się osób niepełnosprawnych

4.6. Osoby niepełnosprawne należące do mniejszości i migrantów

5. Wdrażanie i dalsze działania

5.1. Wprowadzenie

5.2. Wdrażanie

5.3. Dalsze działanie

6. Załącznik 1 Deklaracja Ministrów w sprawie osób niepełnosprawnych „Dążenie do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych jako obywateli”, przyjęta przez Drugą Europejską Konferencję Ministrów odpowiedzialnych za integracyjną politykę na rzecz osób niepełnosprawnych, która odbyła się w Maladze, Hiszpania, w dniach 7-8 maja 2003 roku

7. Załącznik 2 Bibliografia