Program edukacyjny „Kaleka czy COOL-awy”.

.

Proponujemy, pod tym prowokacyjnym tytułem, kompleksowy program budowania zmian świadomości i wiedzy o różnych rodzajach niepełnosprawności, samych  OzN (osoby z niepełnosprawnością), oraz komunikacji z nimi – w celu włączania, integracji społecznej i aktywizacji środowisk. Stawiamy głównie na młode pokolenie, które wchodzi bądź dopiero wejdzie w życie. Szkolimy także osoby bezpośrednio stykające się z OzN.

Prowadzimy oryginalne, interaktywne  szkolenie, tzw. Edu-Warsztaty, jako alternatywę dla typowych wykładów. Uczestnicy biorą aktywny udział w ćwiczeniach, scenkach, jeżdżą na wózkach, poruszają się po torach przeszkód jako osoby niewidome, itd. Wykorzystujemy nowoczesne środki przekazu (m.in.filmy własnej produkcji). Proponujemy również pokazy pracy psów serwisowych na żywo.

Przybliżamy niepełnosprawność i ‘oswajamy ją’, pokazujemy jak podchodzić do OzN aby było to interesujące dla obu stron. Pokazujemy, że niepełnosprawność to nie koniec życia ale odmienny stan spostrzegania czy poruszania się.

Z dziećmi mówimy o różnorodności społeczeństwa i pokazujemy świat w którym druga osoba i pies serwisowy pomaga sprawnie funkcjonować.

Dzieci starsze dowiadują się czym różni się  niepełnosprawność sensoryczna od intelektualnej, Dla studentów wzbogacamy warsztaty o problem dyskryminacji i interakcji między opiekunem i podopiecznym. Dla dorosłych proponujemy szkolenie mające na celu zagwarantowanie odpowiedniego poziomu standardu obsługi klienta z różnymi niepełnosprawnościami.

 

Zajęcia są dostosowane do różnych grup wiekowych bądź potrzeb uczestników.

Prowadzimy je od 2010 roku i wciąż doskonalimy oraz wzbogacamy o nowe wiadomości i materiały. Posiadamy doświadczoną ekipę ze sporą wiedzą i doświadczeniem własnym – Leader porusza się na wózku; Trener jest treserem psów asystujących.

Edu-Warsztaty prowadziliśmy w przedszkolach, szkołach całej Polski. Szkolenia odbywały się także dla osób dorosłych, tj. studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im Lazarskiego w Warszawie, Pracowników Ochrony Metra Warszawskiego oraz w Złotych Raeasach (Secutitas),  Kierowców autobusów warszawskich czy słupskich, Straży Miejskźj, Obsługi Naziemnej Lotniska Modlin, Pracowników Obsługi Klienta AliorBanku w całej Polsce i in.

Edu-Warsztaty były prezentowane na arenie międzynarodowej – otrzymaliśmy Europejską Nagrodę Obywatelską i wyróżnienie Młodzież w Działaniu.

 

Warsztaty uzyskały również bardzo pozytywne oceny Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Pełnomocnika Rządu ds Równego Traktowania oraz Pełnomocnika ds Osób Niepełnosprawnych, ale i  pedagogów, psychologów, specjalistów i uczestników.

Programy realizujemy dzięki finansowaniu własnemu (z darowizn), DOPP (działalność odpłatna pożytku publicznego) oraz dofinansowaniu dla jednostek publicznych (projekty) z następujących źródeł:

 



Edukacja włączająca jest jednym z naszych priorytetów. Prowadzimy wiele różnych warsztatów dla dzieci i młodzieży, w których staramy się zwalczać stereotypy związane z osobami z niepełnosprawnościami i edukować głównie młodych ludzi w temacie niepełnosprawności.