TPSW działa od lutego 2010, najpierw jako grupa nieformalna, a od 26 X 2010 roku już oficjalnie, jako „Fundacja TPSW”, zwana dalej TPSW. Działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym nastawieniem na osoby poruszające się na wózkach.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej – jest Non-Profit (również Zarząd ani Rada nie pobierają pensji).

.

..

.

.

Dane Fundacji TPSW:

Statut: ZOBACZ

KRS: 367682

Regon: 142630171

NIP: 951-23-25-856

Rachunek bankowy: 11 1940 1076 3095 8878 0000 0000 

.***

Działamy na rzecz:

1/ zmiany wizerunku (propagujemy osoby aktywne, kreatywne, pogodne i zadowolone z życia)

2/ wyrównywania szans i wsparcia zamiast ubezwłasnowolniającej opieki (starania o Asystenta Osobistego Osoby Niesamodzielnej oraz Mieszkania Wspomagane jako alternatywy DPS)

3/ przeciwdziałamy wykluczeniu i dyskryminacji (dostępna przestrzeń i komunikacja, uniwersalne projektowanie oraz zmiany w prawie i mentalności)

 

Zależy nam na integracji i aktywnym udziale osób z niepełnosprawnością w normalnym życiu społeczno-zawodowym. Cechujemy się alternatywnym podejściem, w którym niesprawność jest utrudnieniem (innym sposobem poruszania się) a nie barierą.

Bierzemy udział w konsultacjach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach. Szkolimy, informujemy, produkujemy filmy, prowadzimy stronę internetową. Prowadzimy rozmowy, negocjacje, interwencje, porady. Organizujemy happeningi, koncerty, eventy.


.