„Porozumienie dotyczące współpracy”

 

 

.

 

TEKST POROZUMIENIA: 1 lipca 2011 roku Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza zostało partnerem merytorycznym programu społecznego „Pomóżmy Razem” realizowanego przez Agencję Euro RSCG Sensors (Koordynatora programu) na zlecenie firmy Kimberly – Clark, producenta papieru toaletowego marki Velvet (Organizatora programu).

KLIKNIJ na logo aby dowiedzieć się więcej o programie ‚Pomóżmy Razem”.

 

.

W ramach współpracy organizator programu społecznego „Pomóżmy Razem” zapewnia partnerowi merytorycznemu – Towarzystwu Przyjaciół Szalonego Wózkowicza:

.

 1. tytuł partnera merytorycznego programu społecznego „Pomóżmy Razem”, w tym wszystkich wydarzeń organizowanych w ramach programu (Parada Labradorów, Plebiscyt na Psa Bohatera Roku, pokazy psów i inne),
 2. umieszczenie logo na billboardach i plakatach wszystkich akcji w ramach programu społecznego „Pomóżmy Razem” ,
 3. umieszczenie logotypu w reklamach prasowych promujących wydarzenia,
 4. informację o partnerze na stronie www.pomozmyrazem.pl,
 5. informację o partnerze na stronie programu na portalu facebook.com,
 6. umieszczenie logotypu we wszelkich materiałach informacyjnych na temat programu,
 7. obecność logo partnera na imprezach w wybranej formie (bannery, roll upy, balony),
 8. umieszczenie logotypu na materiałach ustawionych i dystrybuowanych na imprezach organizowanych w 2011 roku,
 9. własne stoisko podczas III Parady Labradorów 28 sierpnia 2011 roku.

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza jako partner merytoryczny programu społecznego „Pomóżmy Razem” zobowiązuje się do:

.

 1. informowania o byciu partnerem merytorycznym programu społecznego „Pomóżmy Razem” na oficjalnych akcjach i w artykułach przedstawiających TPSW, oraz wszelkich działaniach związanych z psami: odczytach, artykułach, pokazach, itd.,
 2. wspierania programu społecznego „Pomóżmy Razem” w zakresie relacji z mediami w takim wymiarze jaki będzie możliwy i nie będzie kolidował z innymi działaniami TPSW (np. bycie gościem w programach śniadaniowych i pokazywanie widzom umiejętności psa asystującego),
 3. informowania w relacjach z mediami, dotyczącymi tematu psów, że Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza jest partnerem merytorycznym programu społecznego „Pomóżmy Razem”
 4. umieszczenia logo programu „Pomóżmy Razem” na stronie www.tpsw.pl, jako partnera merytorycznego,
 5. umieszczenia informacji o byciu partnerem merytorycznym programu na Fan Stronie TPSW na portalu facebook.com,
 6. umieszczenia logotypu we wszelkich materiałach informacyjnych na temat TPSW dotyczących tematu psów,
 7. obecności logo programu podczas oficjalnych akcji organizowanych przez TPSW związanych z tematyka psów w 2011 roku w wybranej formie – plakaty, billbordy. Jeśli organizatorzy programu społecznego „Pomóżmy Razem” dostarczą na akcję bannery, roll upy i/lub balony TPSW gwarantuje wystawianie powierzonych materiałów z logo programu,
 8. informowania o akcjach prowadzonych przez TPSW i zapraszania na nie przedstawicieli programu społecznego „Pomóżmy Razem”,
 9. udziału przedstawiciela TPSW w obradach jury rozstrzygających konkurs na grant dla organizacji objętych programem społecznym „Pomóżmy Razem”.

 .

.

PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY:

Fundacja TPSW z wielką przyjemnością współpracowała z programem Pomóżmy Razem i ogromnie ciepło dziękuję za pisemne podziękowania.