Niepełnosprawnik to internetowa baza danych, skierowana do niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy. Niepełnosprawnik udostępnia dane o dostosowaniu obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych. Pomysł na stworzenie takiej bazy dostępności pochodzi z Berlina.

-

Od samego początku przy tworzeniu bazy Niepełnosprawnikaściśle współpracują ze sobą dwie organizacje pozarządowe – Fundacja TUS oraz Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Dzięki finansowemu wsparciu Akcji Człowiek i m. st. Warszawy oraz honorowemu patronatowi warszawskiej dzielnicy Śródmieście udało się dostosować do polskich realiów infrastrukturę informatyczną i metodologię pomiarów.

-

Niepełnosprawnik pozwala osobom niepełnosprawnym planować bieżącą aktywność w przestrzeni miejskiej. Korzysta przy tym z najpopularniejszego medium informacyjnego, jakim jest obecnie Internet.

-

Baza Niepełnosprawnika udostępniana jest w formie, prostej w obsłudze, wyszukiwarki, która pozwala ocenić osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności możliwość skorzystania np. z kina, sklepu osiedlowego, fryzjera bądź urzędu. Gromadzone informacje istotne są również dla innych użytkowników: osób starszych, rodziców z małymi dziećmi czy osób z ciężkim bagażem.

www.tus.org.pl

Większość prac wykonują wolontariusze i praktykanci pod nadzorem pracowników Fundacji TUS. Do tej pory przy Niepełnosprawniku pracowało ponad 100 wolontariuszy. Baza danych spełnia swoją funkcję tylko wówczas, gdy jest stale aktualizowana i poszerzana o nowe obiekty. W swojej dotychczasowej formie Niepełnosprawnik ograniczony był do dzielnicy Śródmieście, w której zmierzono, opracowano i udostępniono dane o około 1000 obiektach. Dzięki aktywnej działalności promocyjnej w stołecznych środkach masowego przekazu, Niepełnosprawnik zyskał rozgłos.

-


tekst dostarczony przez twórców Niepełnosprawnika

Baza Niepełnosprawnik funkcjonuje od 2008 roku. W tej chwili dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i  Urzędu m. st. Warszawy Niepełnosprawnik ma zapewnioną realizację do końca 2010 roku. W tym czasie zostanie poprawiona funkcjonalność istniejącej bazy, która poszerzona będzie o dwie nowe dzielnicę – Wolę i Pragę Południe.

>www.niepelnosprawnik.pl

***

komentarz TPSW:

bardzo nam się podoba ta działalność, zwracamy się z gorącym apelem o pomoc w jego tworzeniu.