Pies przewodnik ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzić osobę niewidomą bądź ociemniałą w dane miejsce. Podstawowe umiejętności każdego psa przewodnika to:

  • Ostrzeganie o przeszkodach – pies umie omijać przeszkody takie jak dziury czy znaki drogowe, oraz ostrzec właściciela o przeszkodach takich jak schody czy przejście dla pieszych,
  • Przejście przez ulicę – pies potrafi rozpoznać, w których miejscach można przechodzić przez ulicę (zebra) oraz czy można w danym momencie skorzystać z tego przejścia (rozpoznaje światła dla pieszych),
  • Zapamiętywanie drogi – pies umie zapamiętać nawet do 8 różnych tras. Na przykład na polecenie „Praca” pies zaprowadzi swojego właściciela do jego pracy.

Wyszkolenie psa przewodnika trwa 2 lata i kosztuje 30.000 zł.