Pies terapeuta pomaga osobom z chorobami intelektualnymi,psychicznymi (np. depresja) lub fizycznymi (np. osoby z dziecięcym porażeniem mózgowym).
Podczas dogoterapii taki pies powoduje poprawę w fizycznym, społecznym, emocjonalnym i poznawczym funkcjonowaniu człowieka. Pacjent uczy się kontaktu ze zwierzętami i ludźmi, odczytywania oraz okazywania różnych emocji. Kontakt z psem pozytywnie wpływa na samopoczucie, co również przyspiesza terapię. Psa uczy się wykonywania prostych czynności na dane polecenia. Na przykład przejście pomiędzy nogami pacjenta – osoba chora musi się odpowiednio ustawić, aby pies mógł przejść między jej nogami. Podczas rehabilitacji pacjent z niepełnosprawnościami fizycznymi uczy się prostych ruchów jak głaskanie czy karmienie psa, ale nawet i bardziej skomplikowanych czynności. Różnorodność i trudność ćwiczeń zależy od choroby lub stopnia niepełnosprawności pacjenta.