FUNDACJA TPSW

(Fundacja Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza) 


Cele
główne Fundacji :

  1. Edukacja Włączająca na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (OzN).
  2. Zmiana wizerunku i kształtowanie pozytywnych, pro-integracyjnych, postaw wobec OzN.
  3. Działania na rzecz wyrównywania szans:
  •  Dostępna przestrzeń i transport publiczny (reg. Uniwersalnego Projektowania),
  •  Asystent Osobisty OzN i Mieszkania Wspomagane,
  •  Psy Serwisowe.
Czcionka
Kontrast